Rapport Sportgeneeskunde en de Zorgverzekeringswet

Het onderwerp ‘sportgeneeskunde’ is in de Tweede Kamer regelmatig gespreksonderwerp geweest. N.a.v. de vraag in hoeverre sportgeneeskunde onderdeel uitmaakt van het basispakket, heeft Zorginstituut Nederland het rapport ‘Sportgeneeskunde en de Zorgverzekeringswet’ gepresenteerd.

In het rapport Sportgeneeskunde en de Zorgverzekeringswet vraagt het Zorginstituut aandacht voor de introductie van het sportgeneeskundig specialisme.Rechtsopvolger
Zorginstituut Nederland is de rechtsopvolger van het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) en de Ziekenfondsraad. De Ziekenfondsraad heeft van 1949 tot 1999 als adviesorgaan bijgedragen aan de totstandkoming en ontwikkeling van de huidige wettelijke zorgverzekeringen. Vanaf 1 juli 1999 is het CvZ een feit en sinds eind 2006 heeft het CvZ een Raad van Bestuur.

Definitieve versie
Omdat in het oorspronkelijke rapport ‘Sportgeneeskunde en de Zorgverzekeringswet’ per abuis een bepaalde (onjuiste) passage is blijven staan, heeft het Zorginstituut Nederland dit rapport aangepast en deze aangepaste versie op 30 januari jl. toegezonden aan minister Edith Schippers. De minister heeft de Tweede Kamer nu ter informatie de definitieve versie van dit rapport toegestuurd.

Sportgeneeskundig specialisme
In het rapport ‘Sportgeneeskunde en de Zorgverzekeringswet’ en de aanbiedingsbrief vraagt het Zorginstituut Nederland aandacht voor de introductie van het sportgeneeskundig specialisme binnen de zorgverzekering. In een recente brief aan de Vereniging voor Sportgeneeskunde, waarvan minister Schippers op 3 februari jl. een afschrift aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, is de minister ingegaan op de acties die op dit terrein zijn en nog worden ondernomen.


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.