Overgewicht onder jongeren in Nederland 15%

Het overgewicht onder jongeren in de leeftijdscategorie van 2 tot 25 jaar bedraagt circa 15%. Toch vinden bijna alle jongeren dat ze in goede gezondheid verkeren. Jongeren in huishoudens met een lager inkomen hebben vaker overgewicht en gaan vaker naar de huisarts dan jongeren in de hoogste inkomensgroep.

Overgewicht onder jongerenVaker overgewicht onder jongeren in huishoudens met een lager inkomen, concludeert het CBS.

Lage inkomensklasseIn de periode 2010/2012 had 15 procent van de kinderen en jongeren tussen 2 en 25 jaar overgewicht. Bij 3 procent van hen was zelfs sprake van ernstig overgewicht.

Ernstig overgewicht
Naarmate het inkomen in het huishouden lager is, neemt het aandeel met overgewicht toe. Zo heeft 19 procent van de jongeren in een huishouden in de laagste inkomensgroep overgewicht, tegenover 11 procent van de 2- tot 25-jarigen in de hoogste inkomensgroep. Ernstig overgewicht komt onder jongeren in de laagste inkomensklasse drie keer zo vaak voor als onder leeftijdsgenoten in de hoogste inkomensklasse.

Overgewicht onder jongeren 2010 - 2012

Vaker positief
Van de jongeren in de leeftijdscategorie 2 tot 25 jaar, beoordeelt 93 procent hun gezondheid als goed of zeer goed.
Jongeren in huishoudens met een lager inkomen geven iets minder vaak aan een goede gezondheid te hebben dan jongeren uit huishoudens met een hoog inkomen.

Huisartenbezoek
Twee op de drie jongeren heeft in het voorgaande jaar ten minste eenmaal de huisarts bezocht. Onder jongeren in de laagste inkomensgroep is dit aandeel 69 procent, in de hoogste inkomensgroep is dat 64 procent.

Tandarts en fysiotherapeut
Iets minder dan 80 procent van de jongeren in de laagste inkomensgroep is de afgelopen 12 maanden bij de tandarts geweest, tegenover 86 procent in de hoogste inkomensgroep. De fysiotherapeut wordt door jongeren uit de hoogste inkomensgroep wat vaker bezocht.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.