Meer organisatiekracht clubs met eigen accommodatie

Uit een peiling van het Mulier Instituut in het voorjaar van 2016 blijkt twee derde van de Nederlandse sportverenigingen voldoende organisatiekracht te hebben. Dit is de mate waarin een clubbestuur in staat is om het sportaanbod te organiseren voor de (potentiële) leden.

Sportclubs scoren qua organisatiekracht goed op de criteria leden en accommodatie maar minder goed op financiën.

Eigen accommodatie

Clubs met meer dan 250 leden zijn vaker krachtiger dan kleinere met 100 leden of minder. Clubs die een eigen sportaccommodatie hebben blijken vaak ook een sterkere organisatie te hebben dan clubs zonder eigen accommodatie. Buitensportclubs hebben vaker meer organisatiekracht dan binnensportclubs.

Vijf criteria

De organisatiekracht van een sportclub wordt bepaald via vijf criteria t.w. leden, kader, accommodatie, financiën en beleid. De beste scores worden behaald op de criteria leden en accommodatie. De meeste clubs scoren laag op het criterium financiën.

Krimp vormt een bedreiging

Kleine clubs geven vaker dan grotere aan dat de krimp van het aantal leden op termijn een bedreiging vormt. Clubs met een eigen sportvoorziening scoren beter op de criteria leden en beleid dan clubs zonder. Dat zou kunnen liggen aan het feit dat zij altijd over hun sportvoorziening kunnen beschikken.

Minder financiële ruimte

Clubs zonder eigen voorziening moeten voor activiteiten vaak ruimte huren. Zij scoren lager op het criterium financiën. Zij geven vaker aan een redelijke financiële positie te hebben met minder ruimte om onvoorziene uitgaven op te vangen. Wat het criterium kader betreft maakt de clubomvang noch het beschikken over een eigen accommodatie uit. Of een club een binnen- of buitensportvereniging is maakt ook niet uit.

Vertrouwen in de toekomst

Clubs doen er veel aan om hun ledental op peil te houden, slechts 5% van hen scoort laag op organisatiekracht. Clubs met eigen accommodatie scoren op veel criteria hoger dan clubs zonder, die wat kwetsbaarder zijn omdat zij afhankelijker zijn van derden. De meeste clubs hebben wel vertrouwen in de toekomst.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant