Nu een open club of straks helemaal geen club

Nu een open club of straks helemaal geen club meer

Ook Zeeuwse sportclubs kampen met minder vrijwilligers, minder leden en minder geld in kas. Om te kunnen overleven moeten zij samenwerken en als open club op zoek gaan naar doelgroepen.

 

“De ‘open-club gedachte’ kan bijdragen aan herstel van de Zeeuwse clubs”, stelt Janine van Kalmthout. Zij onderzocht de vitaliteit van sportclubs in krimpgebieden.

Minder leden

De veldsportclubs in Middelburg gaan meer samenwerken en dat is hard nodig. Sportclubs in Walcheren moeten in de toekomst rekening houden met afname van het aantal leden en daarop hun beleid aanpassen. Als zij dat niet doen dan worden zij in hun voortbestaan bedreigd.

Maar hetzelfde geldt voor Schouwen-Duiveland en in Zeeuws-Vlaanderen is de situatie voor de sportclubs nog nijpender. Daar krimpt de bevolking nu al en zijn er dus minder leden en vrijwilligers beschikbaar.

Kwetsbaarheid

“In andere krimpregio’s zijn clubs heel actief om met elkaar te kunnen blijven sporten. Ik heb de indruk dat dit in Zeeland minder leeft”, stelt Van Kalmthout. “Clubs moeten zich bewust zijn van hun kwetsbaarheid en daar op inspelen.”

“Als er in de buurt veel ouderen wonen, dan kan worden overwogen om hen iets sportiefs aan te bieden. Dat gebeurt nu bij de meeste clubs nauwelijks.”

Samenwerking en fusie

“Op sportgebied wordt er in Zeeuws-Vlaanderen (te) weinig samengewerkt. In Schouwen-Duiveland wel want daar zijn al meerdere voetbalclubs samen gegaan. Er zijn ook in de krimpregio’s veel krachtige clubs, o.m. door samenwerking en fusie”, constateert Van Kalmthout.

Open club gedachte

Volgens het Mulier Instituut zouden clubs kunnen overwegen om mee te gaan in de ‘open-club gedachte’. In zulke clubs draait het niet alleen om de sport maar ook om de buurt. “Clubs zouden meer open moeten staan voor andere doelgroepen.”

Andere behoefte

In een krimpregio verdwijnen vaak voorzieningen omdat er meer oudere inwoners zijn en minder jeugd. Dan ontstaat er een andere behoefte aan voorzieningen. Als er minder vrijwilligers zijn worden clubs kwetsbaar. Een open club kijkt veel meer naar de omgeving en de mogelijkheden die dat de club biedt. En dat kan bijdragen aan het versterken van een club.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.