Ondersteuning motorische ontwikkeling in het BO

BO-leerkrachten zijn positief over ondersteuning van de motorische ontwikkeling maar zij missen tijd, geld en de betrokkenheid van de ouders.

Leerkrachten in het BO zijn positief over de extra ondersteuning voor de motorische ontwikkeling (MO) van de leerlingen. Meer ondersteuning bieden is lastig vanwege gebrek aan tijd, geld en te weinig betrokkenheid van de ouders.

 

Bijna 10% van de kinderen heeft behoefte aan extra ondersteuning, blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Het lukt veel BO-scholen om, ondanks te weinig leerkrachten, hen te helpen.

Extra aandacht motorische ontwikkeling

Ruim 25% van alle BO-scholen biedt leerlingen extra aandacht op het vlak van motorische ontwikkeling. Waarom de overige 75% die ondersteuning niet biedt, is niet bekend. De behoefte hieraan bij de leerlingen is er zeer waarschijnlijk wel. De belangrijkste drie vormen van extra ondersteuning die scholen aanbieden zijn:
1) motorische remedial teaching (MRT) of remediërend bewegingsonderwijs
2) ClubExtra of GymExtra en
3) paramedische behandeling
Scholen bieden deze drie vormen buiten de gymles om aan. Dat gebeurt onder maar ook na schooltijd en door vakleerkrachten.

Alle aspecten

– Scholen willen ook graag extra ondersteuning in MO aanbieden omdat zij leerlingen met alle aspecten van hun ontwikkeling willen helpen;
– Scholen geven die extra ondersteuning vooral op schoolniveau, ook gestimuleerd door partijen buiten school;
– Het is niet mogelijk om de ervaren effecten die de leerkrachten rapporteren, wetenschappelijk te onderbouwen. Hiervoor is meer onderzoek nodig.

Advies Mulier Instituut

Om extra ondersteuning voor MO te realiseren, adviseert het Mulier Instituut om:

1) extra ondersteuning voor MO ook op te nemen in de curricula van de ALO’s en PABO’s;
2) de effecten van extra ondersteuning voor motorische ontwikkeling wetenschappelijk te onderbouwen;
3) samenwerkingsverbanden te gebruiken om extra ondersteuning zo efficiënt mogelijk te regelen en
4) te verkennen waarom driekwart van de scholen nog geen extra MO ondersteuning aanbieden.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.