NWO onderzoekt sport en accommodatiebeleid Maastricht

Maastricht neemt deel aan twee wetenschappelijke onderzoeken van de NWO op het gebied van sport in de openbare ruimte (OR) en naar een betere inzet van sportaccommodaties. De resultaten moeten bijdragen aan het verbeteren van het sportbeleid in Maastricht en de rest van Nederland.

NWO onderzoekt sport- en accommodatiebeleid MaastrichtSportbeleid
NWO voert een groot sportonderzoeksprogramma uit waar deze onderzoeken onderdeel van uit maken. De resultaten kunnen sporters helpen om beter te worden, gezond te blijven en dragen bij aan het verbeteren van sportbeleid.

Wethouder sport Gerdo van Grootheest: “Door deel te nemen aan dit onderzoek kunnen we ons sportbeleid verbeteren en krijgen we meer zicht op hoe we onze ambitie kunnen verwezenlijken om zoveel mogelijk Maastrichtenaren aan het sporten te krijgen.”

Bewegingssensoren
Het onderzoek sport en fysieke activiteit in de OR zoekt naar aanbevelingen voor een betere inrichting hiervan. In dit project onderzoekt het NWO aan de hand van GPS tracking en bewegingssensoren hoe mensen fysiek actief zijn en welke elementen in de openbare ruimte hierbij ondersteunend of belemmerend zijn. Naast Maastricht nemen ook Rotterdam, Utrecht en de GGD Zuid-Limburg deel aan het onderzoek.

Accommodatiebeleid
In dit NWO onderzoek staat de betekenis van sportvoorzieningen voor de sportdeelname centraal, bezien vanuit het perspectief van het gemeentelijk sportaccommodatiebeleid en de georganiseerde sport. Het gaat om meer inzicht in de mate waarin het beleid effectief is en bijdraagt aan vergroting van de sportdeelname. Ook wordt gekeken of het beleid efficiënt is en wat mogelijkheden zijn voor doelmatiger beleid. Bij dit onderzoek zijn ook KNVB en de KNLTB betrokken.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant