Gemeenten willen en kunnen niet meer zonder de Bic

Bic

Het Mulier Instituut heeft de inzichten uit het evaluatieonderzoek naar de inzet van de Bic in een factsheet gevat. Het blijkt dat gemeenten niet meer zonder hun buurtsportcoaches willen en kunnen.

 

Het doel van de evaluatie van de lokale implementatie van de Brede impuls combinatiefuncties (Bic), was te weten komen hoe gemeenten de Bic hebben ingezet.

Succesfactoren

Het is belangrijk om lerend beleid bij gemeenten te stimuleren en buurtsportcoaches te betrekken bij de ontwikkeling daarvan. De inzet van buurtsportcoaches is namelijk altijd maatwerk. Dit onderzoek is tussen 2016 en 2017 uitgevoerd met subsidie van het ministerie van VWS.

Vier hoofdvragen

Welke resultaten zijn er lokaal behaald met de inzet van buurtsportcoaches en welke factoren spelen hierbij een rol? Om deze uitkomsten te weten te komen, waren onderstaande 4 hoofdvragen leidend:

op welke manier hebben gemeenten en hun partners de Bic geïmplementeerd;
 is de Bic een impuls voor het lokale sportbeleid en een aanleiding voor maatwerk;
 is het ook mogelijk om onderscheid te maken naar de typen buurtsportcoaches;
 hanteren buurtsportcoaches ook een specifieke werkwijze voor doelgroep?

Grote impact

Het onderzoek is door het Mulier Instituut samen met acht opleidingen sportkunde uitgevoerd. Op basis van de antwoorden op de vier vragen, mag worden geconcludeerd dat de buurtsportcoaches een grote impact hebben.

In Nederland brengen nu zo’n 4.500 buurtsportcoaches verbindingen tot stand tussen sport en andere sectoren. Vrijwel alle deelnemende gemeenten ervaren de Bic als een waardevolle impuls voor hun beleid. Zij willen dan ook doorgaan op de ingeslagen weg.

Belangrijkste inzichten

De belangrijkste inzichten uit het evaluatieonderzoek zijn:

 bijna alle gemeenten ervaren de Bic als een impuls voor hun sport- en beweegbeleid;
 buurtsportcoaches handelen doelbewust en onderbouwen hun werkwijze met praktijkervaringen;
 er zijn meerdere typen buurtsportcoaches die zijn te onderscheiden naar doelgroep, setting en taken en
 Nederlandse gemeenten willen en kunnen niet meer zonder de buurtsportcoach;

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.