ZonMw oproepen voor sport en bewegen in de maak

ZonMw oproepen voor sport en bewegen in de maak

ZonMw heeft aangekondigd dat waarschijnlijk in het najaar van 2018 twee nieuwe subsidie-oproepen zullen worden geopend binnen het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020 (MSB 17/20).

 

Het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2017-2020 wordt dus uitgevoerd door ZonMw. Najaar 2018 worden zeer waarschijnlijk twee nieuwe subsidie-oproepen gedaan.

Looptijd van 4 jaar

Voor de oproep ‘Sport en Bewegen 2018’ zullen aanvragen kunnen worden gedaan met een looptijd van 4 jaar. Hierin zal met name aandacht worden besteed en de koppeling van onderzoek aan de praktijk.

Ook zal komend najaar waarschijnlijk een implementatieronde worden geopend. De focus van deze ronde zal op de huidige kennis en implementatie(onderzoek) liggen.

Bijdrage van sport

Het MSB ’17/’20 geeft onderzoekers de kans om onderzoek te doen naar (top)sport en bewegen. Dit onderzoek kan de bijdrage van sport aan de maatschappij vergroten.

Via dit programma kan bijvoorbeeld worden onderzocht hoe topsporters beter kunnen presteren. Of hoe wij ervoor kunnen zorgen dat iedereen kan (blijven) bewegen. En wat de voordelen zijn van sportparticipatie en wat dit betekent voor een individu.

Samenwerkingsverband

De samenwerking tussen kennisinstellingen en de praktijk kan beter. Daarom stimuleert het MSB ’17/’20 samenwerking op een grotere schaal en in meerdere disciplines. Aan de samenwerking nemen wetenschappelijke instellingen, hogescholen en de sport deel.

Maar daarnaast wordt er ook samengewerkt met het bedrijfsleven en andere organisaties. De samenwerkingspartners zullen uiteindelijk een keuze maken voor een bepaald thema.

Drie hoofdthema’s

Het programma zal gericht zijn op onderzoek dat past in de drie hoofdthema’s van de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen. Deze drie thema’s zijn beter presteren, een leven lang bewegen en de waarde(n) van sport.

Het bedrijf Sportsubsidie in Rijen denkt graag met geïnteresseerde onderzoekers mee om te beoordelen hoe subsidiemogelijkheden het beste zijn te benutten.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant