Naleving alcoholverkoop in sportkantines maar 30%

Alcohol is voor jongeren nog steeds gemakkelijk verkrijgbaar. Slechts 30% van de sportkantines houdt zich aan naleving van de leeftijdsgrens.

De Universiteit Twente en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP hebben in 2017 in 61 gemeenten de naleving onderzocht van de leeftijdsgrens van 18 jaar die geldt voor alcoholverkoop.

 

Alcohol nog steeds gemakkelijk verkrijgbaar voor jongeren onder de 18 jaar. Supermarkten houden zich bij alcoholverkoop het beste aan naleving van de leeftijdsgrens.

Mystery shoppers

Mystery shoppers van 17 jaar hebben 2.118 keer geprobeerd alcohol te kopen. Zij deden dit in slijterijen, supermarkten, horecazaken, cafetaria’s en sportkantines. Gemiddeld werd hen in 42,3% van de pogingen geen alcohol verkocht en werd de wet dus correct nageleefd.

Deze uitslag is echter minder gunstig dan van een onderzoek dat in 2016 werd uitgevoerd en de naleving 47% was. Het resultaat is echter wel gunstiger dan het resultaat over de jaren 2013-2015 toen de juiste naleving 30,2% was.

Naleving in 42,3%

Uit dit onderzoek is gebleken dat nog steeds een kleine 60% van de jongeren onder de 18 jaar zonder problemen alcohol mee krijgt. Dan doen de supermarkten het een stuk beter. Bij 476 supers was de naleving 60,5% en bij 266 slijterijen was die 53,8%. In 864 horecazaken werd de wet in 36% nageleefd en in zowel 298 cafetaria’s als in 277 sportkantines slechts in 30% van de gevallen.

Verbetering horeca

De Universiteit Twente en STAP hebben in 2013, 2014 en 2015 in 133 gemeenten mystery-shoppers ingezet. In totaal zijn ruim 5.800 aankooppogingen uitgevoerd. De horeca kende over deze jaren gemiddeld  een nalevingspercentage van 22,2%.

In 2016 was dit gestegen naar 27% en in 2017 zelfs naar 36,0%. Hoewel de score nog relatief laag is, is er wel sprake van een duidelijke verbetering.

Schenktijdenbeleid sportkantines is effectief

Vergeleken met de uitkomsten over de jaren 2013 t/m 2015 (toen 15,2% juiste naleving) wordt de leeftijdsgrens in sportkantines in 2017 beter aangehouden (30,0% juiste naleving).

Bij 54 van de 277 sportkantines die werden bezocht bleek de bar gesloten vanwege het gemeentelijk schenktijdenbeleid. Als deze kantines worden meegeteld, bedraagt het nalevingspercentage in 2017 geen 30,0% maar 41,4%.

Gemeenten doen er dus goed aan om hun schenktijdenbeleid voor sportkantines af te stemmen op de tijdstippen waarop jongeren sporten. Dat blijkt een effectieve manier om te bereiken dat de leeftijdsgrens van 18 jaar wordt nageleefd.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.