Misstanden turnsport blijken al zeker 10 jaar bekend

NOC NSF wist al sinds 2008 van onwenselijke situaties en misstanden in de turnsport. Maar de KNGU maakte het eindrapport nooit openbaar. Net zo min als het onderzoeksrapport Turnonkruid uit 2015.

NOC NSF wist al sinds 2008 van de misstanden in de turnsport. Uit onderzoek bleek dat er toen al sprake was van ‘onwenselijke situaties’. Maar de KNGU maakte het eindrapport nooit openbaar.

 

NOC NSF onderzocht het trainingsklimaat en het geestelijk welzijn van de topturnsters. De koepel stelde over elk van de vier landelijke steunpunten een deelrapportage op.

Misstanden in de turnsport

De (hoofd)trainers van de steunpunten zijn dezelfden die ook nu weer naar voren komen. Zij zouden de jonge turnsters o.m. hebben geslagen, geschopt en gekleineerd. Zij zouden ook de medische protocollen niet hebben nageleefd en eetstoornissen hebben aangewakkerd.

In het (deel)rapport van februari 2007 over Oldenzaal, uiten de twee onderzoekers hun zorgen. Trainers konden getalenteerde kinderen als een object gaan zien en behandelen, zo concludeerden zij.

Rapport in de papierversnipperaar?

Arnold Witjes was destijds bestuurslid bij TON in Oldenzaal. Hij verbaast zich erover dat het na de deelrapportages ‘stil’ bleef. “Het eindrapport uit 2008 is nooit gepubliceerd en navraag leverde niets op”, zo laat hij op persoonlijke titel weten. “Het lijkt wel alsof het in de papierversnipperaar is verdwenen.”

Volgens de onderzoekers was de turnbond eindverantwoordelijk voor het ongewenste klimaat. “De KNGU had toen macht van trainers kunnen en moeten inperken.”

Sportpsycholoog

Witjes haalde topsportmanager Henk Kort van de KNGU medio 2006 over tot het onderzoek. “Naar aanleiding van de Oldenzaal-rapportage heb ik een sportpsycholoog aan hoofdtrainer Vincent Wevers gekoppeld. NOC NSF nam die kosten voor haar rekening.”

“Ik weet niet wat er met de bevindingen bij de andere steunpunten is gedaan. Daar ben ik door de toenmalige bondsvoorzitter Frans Koffrie buiten gehouden. Hij bepaalde het beleid en niets gebeurde dan ook zonder zijn instemming.”

Koffrie zegt ‘geen herinnering aan een onderzoek naar de steunpunten te hebben’. Hij verwijst naar Wil Uijlenbroek die destijds portefeuillehouder topsport was. En Uijlenbroek laat weten de perscontacten te laten aan hen die nu verantwoordelijk zijn.

Maak rapporten openbaar

Witjes vraagt de KNGU om het eindverslag alsnog openbaar te maken. Hij wil hetzelfde voor het onderzoeksrapport ‘Turnonkruid: gemaaid maar niet gewied‘ uit 2015. “Het is van belang dat deze rapporten beschikbaar komen voor het aangekondigde onderzoek naar misstanden in de turnsport.”

NOC NSF zegt daar ook voorstander van te zijn. “Dan is het mogelijk om van het beleid en de maatregelen van de afgelopen decennia te leren.”

Witjes: “Te lang is er te veel schade aangericht maar als clubbestuur stonden wij machteloos. Zonder steun van de KNGU konden wij maar weinig uitrichten en hadden de trainers vrij spel.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.