Onderzoek behoefte kwaliteitskeur sportparken

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de sportparken in Nederland? Voldoen deze aan alle voorschriften en wordt er wel genoeg geïnvesteerd in de kwaliteit van de sportparken? Eigenlijk weten we dat niet goed. Een werkgroep van BSNC leden onderzoekt samen met VSG en NOC*NSF of een keurmerk zou kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbetering.

Aanleiding voor dit onderzoek is een oproep van Gerrit de Koe van de gemeente Amsterdam die heeft aangegeven dat hij voorstander is van een landelijk keurmerk voor de sportparkkwaliteit.

Is een keurmerk voor sportparken zinvol?

De Koe opperde het idee voor de ontwikkeling door de BSNC van een keurmerk voor sportparken. Om de wenselijkheid en haalbaarheid daarvan te onderzoeken, is een werkgroep in het leven geroepen die gaat beoordelen of een dergelijk keurmerk zinvol is. Bij de beoordeling daarvan gaat de werkgroep nader in op drie hoofdaspecten:

  1. Geeft een keurmerk een kwaliteitsimpuls aan de Nederlandse sportparken?
  2. Bevordert de invoering van een keurmerk dat deze parken beter zullen voldoen aan wettelijke eisen en regelgeving?
  3. Wordt het draagvlak bij opdrachtgevers om te investeren in de kwaliteit van sportparken vergroot?

Peiling VSG

Door de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) is een peiling uitgevoerd onder een groot aantal gemeenten. Bijna 80 gemeenten hebben aan deze peiling deelgenomen zodat een een goede indicatie is verkregen van de behoefte van de gemeenten. Uit deze peiling blijkt dat voldoende draagvlak bestaat voor kwaliteitsverbetering van sportparken en de ontwikkeling van een kwaliteitskeur.

Keurmerk of leidraad

Deze kwaliteitsverbetering zou kunnen worden gestimuleerd via een keurmerk maar wellicht net zo goed via een leidraad. De BSNC-werkgroep gaat onderzoeken welke instrumenten kunnen worden toegepast om de parkkwaliteit een kwaliteitsimpuls te geven. De werkgroep staat daarbij open voor ideeën van opdrachtgevers en beheerders die actief willen meedenken over dit onderwerp.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.