Krachtverlies bij immobilisatie is te beperken

Krachtverlies in een geïmmobiliseerde arm is te voorkomen door krachttraining uit te voeren met de andere arm. Dit ontdekten onderzoekers uit Australië in een studie bij 28 ongetrainde proefpersonen. Dit komt onder andere door aanpassingen in de hersenen en het ruggenmerg.

Topsport Topics over krachtverlies door immobilisatie van de armEffecten van het trainen van één arm
Atleten moeten regelmatig een arm of been immobiliseren na een blessure. Deze immobilisatie veroorzaakt snel krachtverlies in dit lichaamsdeel. Het trainen van de andere arm (of been) kan verlies van de spierkracht en spiermassa door immobilisatie tegengaan. Onduidelijk is welke lichaamssystemen verantwoordelijk zijn voor dit krachtverlies. Pearce en collega’s onderzochten het effect van krachttraining in de ene arm op de spieractivatie en spierkracht in de geïmmobiliseerde arm.

Werkwijze
De onderzoekers verdeelden de proefpersonen (gemiddeld 25 jaar, 16 vrouwen) in drie groepen, immobilisatie zonder krachttraining, immobilisatie met krachttraining en een controlegroep. Alle personen waren rechtshandig en hadden geen ervaring met krachttraining. De proefpersonen in de twee immobilisatie-groepen droegen drie weken lang hun linkerarm in een mitella die uitsluitend tijdens het slapen en het douchen af mocht. Voor het begin van de studie is de maximale (vrijwillige en elektrisch gestimuleerde) spierkracht in de m. biceps brachii van alle deelnemers getest. Ook werd de spieromvang aan beide kanten gemeten.

Trainingen
De proefpersonen deden in deze periode van drie weken, drie trainingen per week. Hierbij trainden zij de musculus biceps brachii (buigers van de arm) door in vier sets van zes tot acht keer de arm te buigen met een gewicht in de hand. Dit gewicht woog 80% van het vooraf gemeten maximale gewicht dat zij één keer konden heffen. Na elke set was er drie minuten herstel. Als de deelnemers in staat waren om vier sets van acht herhalingen uit te voeren, werd het gewicht met 5% verhoogd. Voor en na de drie weken is de spierkracht in de armen van alle proefpersonen gemeten met onder andere elektrische stimulatie van de hersenen en de spieren zelf.

Resultaten
Uit de resultaten blijkt dat spierkracht van de geïmmobiliseerde arm na het drie weken dragen van een mitella in de geïmmobiliseerde groep zonder krachttraining ten opzichte van de controlegroep met bijna 20% was afgenomen. Ook was de spier in omvang afgenomen vergeleken met de controlegroep en de krachttraining-groep. De spierkracht en de spieromvang van de geïmmobiliseerde arm was bij de mensen die met de andere arm krachttraining hadden gedaan, in de drie weken onveranderd. De getrainde armspieren waren door de training wel sterker en dikker geworden.

Stimulatie van de armspieren via de hersenen wees uit dat de elektrische geleiding in de zenuwen die de armspieren aanstuurden, dankzij de krachttraining was toegenomen maar in de geïmmobiliseerde groep duidelijk was afgenomen. Krachtverlies of juist het behoud van spierkracht lijkt voor een aanzienlijk deel te danken aan veranderingen in het centrale zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg).

Conclusie
Krachttraining van het gezonde lichaamsdeel kan krachtverlies aan de andere kant voorkomen, bij gezonde proefpersonen die daarvoor geen krachttraining gedaan hadden. Omdat de spieren van atleten vaak goed getraind zijn, is het aannemelijk dat zij wel aan krachtverlies zullen lijden na immobilisatie van een arm of been. Wellicht kan het intensief trainen van het andere lichaamsdeel de schade enigszins beperken.

Dit artikel is geschreven door Topsport Topics.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.