Interactie trainers en jeugdige sporters onderzocht

De manier waarop trainers en/of coaches omgaan met jeugdige sporters bepaalt de ontwikkeling van deze sporters. Het onderzoek Trainer-kind INterACTIE is uitgevoerd in opdracht van het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat‘ en richtte zich specifiek op deze interactie.

Het onderzoek Trainer-kind INterACTIE richtte zich specifiek op het in kaart brengen van de interactievormen tussen trainers/coaches en jeugdige sporters.Gedrag
Het startpunt van het onderzoek vormde het gedrag van de trainer, dat bepalend is voor wat jeugdsporters ervaren en leren tijdens trainingen en wedstrijden. Vervolgens is nagegaan welke betekenissen dat gedrag van de trainer heeft voor jeugdsporters en welke mechanismen daarop van invloed zijn.

Informatie
Voor dit onderzoek zijn 37 jeugdtrainers en de interactie met hun groepen gevolgd, onder andere via opnames, observaties, interviews en vragenlijsten. De resultaten zijn verzameld door 37 vierdejaars hbo-studenten van drie hogescholen die centraal werden aangestuurd. Dit leverde een schat aan informatie op over hoe trainer/coaches een sportklimaat realiseren.

Blauwdruk
Het effect van het gedrag van trainers op een kind, hangt samen met de kenmerken van het kind, de trainer en de context van het sportmoment (training, wedstrijd, etc.). Er blijkt niet zoiets te bestaan als een ‘blauwdruk voor alle trainers’ zodat zij op eenzelfde manier kunnen functioneren voor optimaal effect op de ontwikkeling van jeugdsporters. Trainers moeten zich bewust zijn van zes belangrijke aspecten bij sportdeelname.

  1. Focus op een combinatie van plezier en leren
  2. Leren via competentiebeleving, zelfvertrouwen en inzet
  3. Het aanleren van sportieve vaardigheden
  4. Het hanteren van inzet en structuur als voorwaarden
  5. De regie ligt bij de jeugdige sporter zelf
  6. Het belang van een goed sociaal groepsklimaat voor alle jeugdsporters

Aanmoedigen en sfeer
Jeugdtrainers worden positief gewaardeerd als zij jeugdsporters aanmoedigen. Dit lijkt te maken te hebben met de mate van hun betrokkenheid en fanatisme. Daarnaast wordt een goede sfeer positief gewaardeerd, hoewel meerdere trainers het houden van orde en het bevorderen van een groepsklimaat best lastig vinden.

Vragen stellen
Veel jeugdtrainers vinden het lastig om de interactie met hun jeugdsporters aan te gaan en vragen te stellen over situaties of ontwikkeldoelen. Soms zorgt ook het fanatisme van trainers ervoor dat ze de jeugdsporters niet zelf aan het woord laten of hen de kans bieden om zelf uit te vinden wat niet goed ging en beter kan. Het lijkt voor het sportplezier en leerrendement wenselijk dat jeugdtrainers leren om in een dialoog met de jeugdsporters vooral vragen te stellen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.