Integriteit rond sportevenementenorganisatie

Hoewel sportevenementen als bronnen van positieve energie en inspiratie worden gewaardeerd, wordt tegelijkertijd voor een groeiend aantal mensen de kracht van deze evenementen door negatieve zaken ondermijnd. Er worden steeds vaker vraagtekens gezet bij de mate van integriteit van de partijen die betrokken zijn bij de organisatie.

Er is sprake van een groeiende kloof tussen wat de samenleving van (de totstandkoming van) sportevenementen verwacht en de integriteit van de organiserende partijen.

Integrity & sport events

Dit zijn enkele bevindingen uit het rapport ‘Integrity & sport events‘ dat door het Mulier Instituut en de Universiteit Utrecht is opgesteld in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap. Doel van het onderzoek was het opmaken van de stand van zaken rond integriteit en sportevenementen. De organisatie rond sportevenementen kent vier integriteitscomponenten, de waarde voor het publiek, de transparantie, de besluitvormingsprocessen en de verantwoording.

Vier fasen

Integriteitskwesties doen zich in alle vier de fasen van de organisatiecyclus van een sportevenement voor:

  1. Tijdens de bidprocedure (risico op een niet transparant selectieproces en omkoping);
  2. Tijdens de voorbereiding
  3. Tijdens de organisatie (geen respect voor mensenrechten, publieke investering en private baten) en
  4. Tijdens de resultaatsverslaglegging (te positief voorgespiegeld, geen legacy-beleid).

EU-aandeel

De afgelopen 40 jaar is het EU-marktaandeel wereldkampioenschappen ongeveer 50%. Dat is 7 maal zo hoog als het aandeel van de EU in de wereldbevolking en 2 maal zo groot als het EU-aandeel in de wereldeconomie. Het EU-marktaandeel bij de wereldkampioenschappen zwemmen, wielrennen en voetbal is in die periode gekrompen van 60 naar 29%.

Herstel van vertrouwen in sportevenementen

Hoewel diverse initiatieven zijn ontplooid om de integriteit van handelen te bevorderen, is nadere actie geboden om het vertrouwen in sportevenementen te herstellen. Hier ligt zowel een taak voor sportorganisaties en toeleveranciers (o.a. sponsors) als voor nationale overheden en de EU. Integriteit rond sportevenementen is benoemd als het centrale thema voor sport tijdens het EU-voorzitterschap.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant