IndusTox voelt zich onterecht zwart gemaakt

Op 5 oktober jl. veroorzaakte een televisie-uitzending veel onrust m.b.t. de eventuele gezondheidsrisico’s door toepassing van rubberen infill korrels op kunstgrasvelden. Over het onderzoek dat in 2006 door IndusTox Consult werd uitgevoerd naar de mate van blootstelling aan PAK’s, werd zeer kritisch bericht. Maar was dat terecht?

De professionaliteit en integriteit van het Nijmeegse onderzoeksbureau werd tijdens de uitzending ernstig in twijfel getrokken zonder dat er überhaupt enig contact is geweest met het bedrijf.

Beperkt onderzoekbudget

Het onderzoek van IndusTox was een aanvulling op bureaustudies van andere partijen waarin het gezondheidsrisico van PAK in rubberkorrels is beoordeeld. Dit gebeurde via urineonderzoek. Vanwege haar ervaring op dit gebied werd IndusTox voorgesteld om aanvullend onderzoek te doen van sporters op kunstgrasvelden met rubberen infill korrels. Dit onderzoek was niet grootschalig vanwege een beperkt budget.

Urineonderzoek

Alle urine van de proefpersonen werd gedurende 3 dagen verzameld, waarbij op de tweede dag op het veld gesport werd. Eerst vond een intensieve warming up plaats en daarna een voetbalwedstrijd. Door de concentratie van PAK in de urine van voor en na het sporten te vergelijken, werd nagegaan of er in het lichaam, na het sporten een verhoogde concentratie PAK kon worden aangetoond.

Geen verhoging

Nadat zodoende zeven proefpersonen werden gevolgd, kan betekenis worden toegekend aan het resultaat, ondanks het beperkte aantal. Het resultaat was dat de PAK-concentratie in de urine van de proefpersonen vergelijkbaar was met de PAK-inname uit voedsel en/of door inademing van PAK in buitenlucht. Er werd geen verhoging vastgesteld door het sporten.

Onterecht zwart gemaakt

De programmamakers hamerden op de beperkte omvang van het onderzoek maar negeerden het feit dat het ging om het eerste onderzoek van dit type. IndusTox stelt tevens dat werd gesuggereerd dat er gesjoemeld zou zijn door het weglaten van enkele urinemonsters. IndusTox stelt dat dit niet het geval is, dat de selectie uitvoerig is beschreven en gedocumenteerd en dat het bedrijf vindt dat het onterecht is zwart gemaakt.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.