Hoe gaat het met de Friese sportverenigingen?

Hoe gaat het met de Friese sportverenigingen?

Begin 2016 én eind 2017 is er door het Mulier Instituut, Sport Fryslân en het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een vragenlijst verzonden aan alle Friese sportverenigingen. Iets meer dan 405 clubs hebben deze vragenlijst ingevuld en geretourneerd.

Tweederde van de Friese sportverenigingen heeft een vrij stabiel ledental. Het kader, de accommodatie en de financiën geven geen aanleiding tot zorgen over het voortbestaan.

Open club gedachte

Grote sportclubs hebben doorgaans meer organisatiekracht dan de kleinere. De clubs met voldoende organisatiekracht en veel sociale samenhang slagen er in om leden langdurig aan zich te binden.

NOC*NSF vindt het belangrijk dat ook niet-leden onderdeel kunnen worden van zulke clubs. Daarom dagen zij verenigingen uit om meer ‘open’ te worden. Zo’n open club is een ontmoetingsplek waar leden, bezoekers en buurtbewoners samen kunnen sporten.

Een open club is ondernemend, denkt vraag- en buurtgericht en speelt daarop in. Dit kan leiden tot meer reuring op de club en continuïteit van het bestaansrecht. Van de Friese sportclubs werkt al 16% vanuit deze open club gedachte.

Leden en kader

Zo’n 90% van de Friese sportverenigingen ervaart één of meer knelpunt(en) zoals met ledenwerving en -behoud. (Middel)grote verenigingen hebben problemen met de geschiktheid en het behoud van kader. De kleine clubs hebben meer moeite met het werven en behouden van leden.

Ongeveer 47% van de clubs in Friesland beschikt over een eigen accommodatie of deelt deze met anderen. De meeste accommodaties zijn in goede staat en kunnen nog jaren mee.

Bij een derde van de Friese sportverenigingen vormt de ontwikkeling van het ledental een bedreiging voor de toekomst. Friesland heeft te maken met krimp en vergrijzing die invloed hebben op dit ledental.

Vrijwilligers

Clubs willen kunnen rekenen op de loyaliteit van hun leden en vrijwilligers. Want zonder hen kan een club niet blijven bestaan. Leden willen vrijwilligerswerk echter het liefst tijdelijk doen en zich niet binden. Friese sportverenigingen moeten daarom het vrijwilligerswerk goed laten aansluiten bij de wensen van hun leden.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.