Het speelveld van de sport in vier scenario’s

De NLSportraad schetst in het Speelveld van de sport beleidsscenario's voor de toekomstige organisatie en financiering van de sport.

De NLsportraad schetst in ‘Het speelveld van de sport’ een viertal beleidsscenario’s. In deze nota staan de scenario’s voor de toekomstige organisatie en financiering van de sport.

 

De NLsportraad heeft de discussienota ‘Het speelveld van de sport’ gepresenteerd. De raad vindt het belangrijk om juist in de coronacrisis na te denken over sport in de toekomst.

Het speelveld van de sport

De NLsportraad constateert dat de sportbranche een overkoepelend orgaan mist. De rol van de overheden ten opzichte van de branche is te diffuus. Nergens ligt goed vast welke publieke taken de sport heeft of welke verantwoordelijkheid de branche heeft. Uniform beleid ontbreekt en dit leidt tot lokale verschillen.

Kansen voor samenwerking

Uitgangspunt voor de raad is het draagvlak en de maatschappelijke waarde van de sport. Als het kwaliteitsniveau van de sportbranche toeneemt, biedt dit meer kansen voor samenwerking met bijvoorbeeld de kinderopvang, onderwijs en zorg.

De vergrijzing en digitalisering van de samenleving, bieden de sportbranche kansen. Maar deze vormen tevens een bedreiging als de branche daar niet (tijdig) op inspeelt.

Ook de overheid moet rekening houden met de kansen en bedreigingen. Gebeurt dat niet, dan zal de sportdeelname en -beleving mogelijk afnemen.

Speelruimte voor sport

De NLsportraad verdeelt de beleidsscenario’s voor de organisatie en financiering van de sport als volgt:

1 sport als basisvoorziening;
2 sport als ‘geneesmiddel’;
3 sport als vrije markt en
4 sport als maatschappelijke onderneming.

Twee vragen

Met deze scenario’s stelt de raad twee centrale vragen aan de orde. De eerste is of sport een private of een publieke verantwoordelijkheid is. De tweede is of sport een doel op zich is of een middel om andere doelen te bereiken. Bijvoorbeeld voor welzijn, gezondheid of onderwijs.

De raad toont voor elk scenario de sterke en zwakke punten van de sport. Op verzoek van VWS, NOC*NSF en de VSG beziet de sportraad welke scenario’s het beste aansluiten op het Nationaal Sportakkoord.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.