Golfbanensector op zijn hoogtepunt, en nu?

Onderzoek wijst uit dat de groei-ontwikkeling van de golfbanensector in Nederland stagneert. De markt staat onder druk en horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners verwacht de komende 5 jaar een fors lagere groei. Op welke manier kan deze sector toch haar rendement verbeteren?

Van Spronsen en Partners onderzoekt; de golfbanensector op zijn hoogtepunt, en nu?Werkzaamheden
Van Spronsen & Partners (VSP) is een horeca-adviesbureau en al 27 jaar actief in de horeca. Het bedrijf voert haalbaarheidsonderzoeken uit maar doet ook onderzoek naar rendementsverbetering, de ontwikkeling van horecaconcepten en de ondersteuning van horecabeleidsbepaling van gemeenten.

Scenario’s
Op basis van historische ontwikkelingen in de golfbanensector wordt voor de groei van het aantal golfers twee scenario’s voorzien.

  1. Als de golfparticipatie binnen de verschillende leeftijdsgroepen gelijk blijft, kan door verschuiving van de leeftijdscategorieën (vergrijzing) het aantal golfers nog licht stijgen tot circa 402.000 in 2030. De totale participatie zal echter dalen.
  2. Ervan uitgaande dat de totale participatie (weliswaar steeds minder snel) blijft stijgen ligt de piek rond 2020 op circa 413.000 golfers. Daarna vlakt de groei van het aantal golfers af.

Kansrijk
De ‘nieuwe’ golfer kan uit vele banen kiezen en wil niet vast zitten aan één baan. Golfclubs moeten meer moeite doen om deze groep binnen te halen door de drempel voor hen te verlagen en te blijven innoveren. Het ‘Committed to green‘ programma van NGF ondersteunt de golfbanensector om te werken aan een kansrijke en milieubewuste bedrijfsvoering.

Ledenbinding
Stimuleren van beginnende spelers en ervaren golfers om meer te gaan spelen moet leiden tot meer spelbeleving en ledenbehoud. De NGF en de NVG hebben hiervoor speciale programma’s ontwikkeld die bijdragen aan de verbetering van vaardigheden van golfers en dus aan de succesbeleving. Persoonlijke aandacht, gastvrijheid en loyaliteit blijken kritische succesfactoren in de golfbanensector.

Investeren
Golf kan profiteren van de vergrijzing in Nederland. Golfers vanaf 50 jaar is de groep die met 50% het sterkst vertegenwoordigd. Zij hebben doorgaans meer vrije tijd en geven meer geld uit aan plezier en ontspanning. Golfclubs moeten zich verdiepen in de wensen en behoeften van deze groep en hun aanbod hierop aanpassen. Het is daarnaast te hopen dat Joost Luiten zijn doel, een plek in de top 20 van de wereld haalt. Succes in de topsport betekent vaak automatisch groei voor de breedtesport.

Inkomsten onder druk
Er zijn nieuwe golfbanen in ontwikkeling, waardoor er in bepaalde regio’s
overaanbod ontstaat. Het wordt voor de golfbanensector dus een uitdaging om de exploitatie rendabel te houden/krijgen. De vrije golfer speelt minder rondes, met als gevolg dat de inkomsten uit greenfees onder druk komen te staan. Al deze factoren zetten de winstgevendheid van golfbanen onder druk.

Horeca en golf
Binnen de horeca op de golfbanen is nog ruimte voor rendementsverbetering. Golfclubs realiseren zich steeds meer dat de horeca een belangrijke rol speelt in het binden en werven van leden. De horeca kan verbeterd worden door meer in te spelen op de huidige trends als lokaal, authenticiteit, transparantie en duurzaamheid.

Een aantrekkelijke horecafaciliteit op de golfbaan is rendement verhogend. Hiervoor kan
samenwerking gezocht worden met nabijgelegen hotels voor speciale arrangementen voor dag- en verblijfsrecreatie. Doordat golfbanen vaak midden in de natuur liggen, zijn deze vaak uitermate geschikt als vergaderlocatie of voor feesten en partijen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.