Sportuitgaven gemeenten 2016 bijna € 65 per inwoner

De sportuitgaven van de gemeenten bedroegen in 2016 bijna 65 euro per inwoner

De (netto) sportuitgaven van gemeenten in Nederland bedroegen circa 1.202 miljoen euro in 2016. Deze uitgaven zijn in 2016, net zoals in 2015 dus licht teruggelopen.

 

Over beide jaren samen was de daling in uitgaven 1,3%. Het is de verwachting dat, gelet op de begrotingen voor 2017, de uitgaven aan sport vorig jaar ook minder zullen zijn geweest.

Nog geen 2%

Het Utrechtse Mulier Instituut concludeerde dat in de Monitor sportuitgaven gemeenten 2010-2017. De lichte afname van de uitgaven in 2016 hangt samen met de daling van de totale gemeentelijke uitgaven.

Het aandeel van de uitgaven voor sport van de totale uitgaven van gemeenten, blijft redelijk stabiel hangen op nog geen 2%. Andere uitkomsten uit de Monitor sportuitgaven gemeenten zijn:

 in 2016 gaven de gemeenten per inwoner gemiddeld 64,90 euro uit aan sport;
 gemeenten met minder dan 20.000 inwoners geven gemiddeld 63 euro per inwoner uit;
 gemeenten met meer dan 100.000 inwoners spendeerden per inwoner 75 euro aan sport;
 in vergelijking met 2015 zijn de uitgaven van de grotere steden wat afgenomen;
 in vergelijking met datzelfde jaar zijn die van gemeenten tot 50.000 inwoners wat toegenomen;
 gemeenten besteedden gemiddeld 33 euro per inwoner aan de exploitatie van sportaccommodaties, 22 euro aan investeringen in sportaccommodaties en 10 euro aan sportstimulering. In dit laatste geval zijn bijvoorbeeld subsidies voor de clubs en bijdragen voor minder draagkrachtige inwoners opgenomen.

Samenhang sportdeelname en sportuitgaven

Voor dit rapport is over een periode van zeven jaar gekeken wat de samenhang is tussen de sportdeelname en de sportuitgaven in de gemeenten. Die relatie is lastig aan te tonen. Er zijn namelijk vele factoren die de sportdeelname en de hoogte van de sportuitgaven mede bepalen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant