Gehandicaptensport bij decentrale overheden

Besteden gemeenten en provincies wel (voldoende) aandacht aan gehandicaptensport? En zo ja, op welke manier wordt dat gedaan? Het Mulier Instituut onderzocht in hoeverre decentrale overheden beleid hebben op het gebied van gehandicaptensport.

De bevindingen m.b.t. de inzet van buurtsportcoaches voor gehandicaptensport zijn gepubliceerd in het rapportGehandicaptensportbeleid in gemeenten en provincies‘.

Het sport- en beweegbeleid Grenzeloos actief moet sporten en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk maken. Het programma heeft drie belangrijke pijlers:

 het realiseren van meer aandacht voor het gehandicaptensportbeleid binnen het programma Sport en Bewegen in de Buurt;
het versterken van sport- en beweegaanbieders en
 het starten van samenwerkingsverbanden in de regio

Buurtsportcoaches het meest succesvol

Bijna alle gemeenten die aan het onderzoek deelnamen, hebben op de één of andere manier aandacht voor het thema gehandicaptensport. Veel van deze gemeenten zetten buurtsportcoaches in om het voor mensen met een beperking mogelijk te maken om te gaan sporten.

De gemeenten beoordelen de inzet van buurtsportcoaches voor de stimulering van deze doelgroep als het meest succesvol.

Kleinere gemeenten werken minder samen

Opvallend is dat de kleinere ondervraagde gemeenten minder vaak deelnemen aan een samenwerkingsverband gehandicaptensport en tevens minder vaak samenwerken met andere gemeenten.

“Er lijken met name voor kleine gemeenten, lokaal en regionaal een aantal kansen te liggen voor stimulering van de gehandicaptensport”, schrijven de onderzoekers.

Mooie opsteker

De onderzoekers concluderen verder dat “Voor het programma Grenzeloos actief deze resultaten een mooie opsteker zijn voor het uitvoeren van het landelijke beleid. Bij veel provincies en gemeenten lijkt al een structuur of voedingsbodem aanwezig te zijn voor het (door)ontwikkelen van samenwerkingsverbanden, beleid of activiteiten.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.