Is dat denkbaar, een sportclub zonder clubvrijwilligers?

Twee derde van de sportverenigingen werkt zonder betaalde medewerkers. Een club zonder clubvrijwilligers lijkt dan ook haast niet mogelijk.

Twee derde van de sportclubs werkt zonder betaalde medewerkers en een vereniging zonder clubvrijwilligers lijkt haast niet mogelijk. Het Mulier Instituut onderzocht hoe clubs hun vrijwilligerswerk organiseren en of dat werk wel zo vanzelfsprekend is.

 

Clubbestuurders vinden dat vrijwilligerswerk hoort. Zij vinden doorgaans dat alle leden wel clubvrijwilligers kunnen zijn. Zij verwachten ook dat zij een bijdrage leveren aan de club.

Wel of niet

Bestuurders van clubs met minder dan 100 leden vinden dat je van hen niet kunt verwachten dat ze vrijwilligerswerk doen. Bestuurders van (middel)grote verenigingen vinden vaker van wel.

Clubbestuurders in steden met meer dan 100.000 inwoners, vinden niet dat alle leden maar vrijwilliger kunnen zijn. Bestuurders in kleinere gemeenten vinden weer vaker van wel.

Een derde van de clubs heeft naast de vrijwilligers, 1,9 betaalde medewerkers in dienst. Vaak zijn dat trainers. Twee procent van de clubs, veelal de grote, beschikt over een betaalde verenigingsmanager.

Zo’n 70% van de sportclubs geeft aan dat het aantal vrijwilligers de laatste jaren min of meer gelijk is gebleven. Circa 80% van de clubs, en met name de kleine verenigingen, beschikt over voldoende vrijwilligers.

Werving en behoud

De grootse problemen voor sportclubs zijn:

 werving en behoud van leden;
 werving en behoud van clubvrijwilligers voor het bestuur;
 het vinden van voldoende trainers en/of lesgevers maar ook
 de invulling van de arbitrage

Voortbestaan van de club

Werving/behoud van bestuursleden vormt bij 25% van de clubs een (zeer) groot probleem. Het vinden van trainers en/of lesgevers, scheidsrechters en juryleden is bij één op de zes clubs een probleem.

De 8% van de verenigingen die werving en behoud van bestuursleden beschouwen als een zeer groot probleem, zien dit ook vaak (82%) als bedreiging voor het voortbestaan.

Moeite

Clubs doen de nodige moeite om voldoende clubvrijwilligers te behouden en te werven. Twee derde van de clubs, met name met buitensport, teamsport en een eigen accommodatie, is (altijd) naar hen op zoek.

Werving en behoud verloopt vooral via interne communicatie met leden en vrijwilligers. De club betaalt hen voornamelijk in natura of via voordelen binnen de club.

Bij slechts 10% van de verenigingen is iemand verantwoordelijk voor het vrijwilligersmanagement. Kennelijk gaan veel clubs er dus nog steeds vanuit dat het vanzelfsprekend is dat leden zich inzetten als vrijwilliger.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.