Financiële positie van sportclubs in 10 jaar verslechterd

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) constateert een verslechtering van de financiële positie van sportclubs in het afgelopen decennium.

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) constateert een verslechtering van de financiële positie van sportclubs in het afgelopen decennium. Deze trend is vooral in de eerste vier jaar zichtbaar.

 

SWS ontvangt van 1.300 sportorganisaties de jaarstukken. Het fonds kwalificeert al deze dossiers o.b.v. vermogen, liquiditeit, resultaten en de begroting.

Minder geld gereserveerd

In de afgelopen 10 jaar is de financiële positie van sportclubs dus niet verbeterd. Clubs reserveren met name ook minder geld voor investeringen. SWS kwalificeerde eind 2019 bijna de helft van de clubs als redelijk.

Tien jaar geleden kreeg ruim 30% van deze organisaties een hogere kwalificatie. Het percentage clubs met een problematisch of matige status, is het afgelopen 10 jaar zo’n beetje gelijk gebleven.

Minder leden is minder geld

In de afgelopen 10 jaar is het ledental van clubs vaak fors gedaald. “Sporten zoals korfbal, honkbal en tennis zagen aantal leden teruglopen. En dat heeft zijn weerslag op de financiële situatie”, stelt SWS-directeur Dick Zeegers.

“En minder leden betekent ook minder geld uit contributie. Bij tennisclubs is de opbrengst uit contributie zo’n 60% van alle inkomsten. Een aantal clubs kon dit niet meer opvangen en heeft daarom voor opheffing of een fusie gekozen.”

Sponsoring en horeca

Daarnaast zijn in de eerste jaren van dit decennium ook de sponsor- en barinkomsten gedaald. Met name voetbalclubs zijn hier sterk van afhankelijk. Gemiddeld krijgen deze clubs 39% van hun inkomsten van sponsoren. Maar deze inkomsten hebben ook geleden onder veranderende wet- en regelgeving rond roken en alcohol. Die inkomsten nemen gelukkig wel geleidelijk weer toe.

De BOSA-regeling werkt goed

Sportclubs lenen ongeveer de helft van hun investeringen via een bank. Positief is dat de rentepercentages van banken steeds lager zijn. Dat maakt het voor clubs dus makkelijker om investeringen te financieren.

Met ingang van 2019 kunnen clubs ook subsidie aanvragen via de BOSA-regeling. Hiervoor is elk jaar 87 miljoen euro subsidie beschikbaar. SWS vindt het eerst jaar van deze regeling zeer positief voor investeringen in sportaccommodaties.

Het fonds ziet – mede door deze regeling en de lage rente – gunstige cases om te investeren in verduurzaming. SWS adviseert bestuurders om te onderzoeken op welke vlakken een club mogelijk kan investeren. De besparing op energielasten is gunstig voor de financiële positie van sportclubs in de komende jaren.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.