Financiële aspecten van de sport verder onderzocht

Sport is nog betaalbaar maar hoe lang nog? Bij vraagstukken rondom de betaalbaarheid van sport, vragen groepen minder draagkrachtige en minder sportieve groepen als eerste extra aandacht. Dit blijkt uit een voorstudie die het Mulier Instituut heeft verricht naar de financiële aspecten van sport.

Het Mulier Instituut voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek dringt erop aan dat de financiële aspecten van de sport diepgaander worden onderzochtKennisbehoefte
In de sportsector neemt de behoefte aan kennis over de financiële aspecten van sport toe. In het licht van de economische crisis, koopkrachtverlies, toenemende armoede en gemeentelijke bezuinigingen op uitgaven voor het sportbeleid, onderzoekt het Mulier Instituut hoe de financiële situatie in de sportwereld zich ontwikkelt.

Invloed op betaalbaarheid
In het bijzonder wordt onderzocht hoe deze ontwikkelingen de betaalbaarheid van sport voor de burger beïnvloeden. Daartoe wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van financiële kengetallen van de sportsector, zoals gemeentelijke uitgaven aan sport, contributiehoogtes, huurtarieven en de financiële situatie bij sportverenigingen en -bonden.

Door de wet Markt en Overheid wordt van gemeenten gevraagd om kostendekkende tarieven voor sportaccommodaties te hanteren. Maar er wordt ook gesproken over een aanpassing van het Sportbesluit en de liberalisering van de kansspelen. Dit alles speelt zich af in een periode van bezuinigingen in de sportsector.

Bezuinigingslijstjes
Tot nu toe plaatsten burgers sport onderaan eventuele bezuinigingslijstjes, maar als de ontwikkelingen van de laatste jaren doorzetten komen meer huishoudens op een punt dat er keuzes moeten worden gemaakt tussen sport en andere kostenposten. Hoe snel dat punt zal worden bereikt is nog grotendeels onbekend.

Onderzoeksprogrammering
De voorstudie beschrijft de (on)mogelijkheden van de bestaande monitorsystemen. Om een goed beeld te krijgen van de betaalbaarheid en andere financiële aspecten van sport, is het gewenst om de huidige systemen en onderzoek uit te breiden. Het Mulier Instituut stelt in de voorstudie een onderzoeksprogrammering voor waarin een rol is weggelegd voor NOC*NSF, VSG, NISB, branche-organisaties, hogescholen en universiteiten.


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.