De eerste jaren van Syrische kinderen in Nederland

Hoe zien de eerste jaren van Syrische kinderen in Nederland eruit?

In de periode 2014-2016 kende ons land een sterke instroom van Syrische kinderen. Voor hen en hun ouders moest opvang worden georganiseerd, een asielprocedure worden doorlopen en huisvesting worden geregeld.

Nu de instroom van asielzoekers is afgenomen, is de organisatie rond hun aanwezigheid verschoven van de opvang en huisvesting naar hun integratie.

De studie over Syriërs in Nederland geeft een beeld van de Syrische statushouders die in Nederland zijn komen wonen. Onderzocht is in hoeverre zij inburgeren, Nederlands leren en hoe goed zij het Nederlands beheersen. Er is ook gekeken naar hun opleidingsniveau, wat zij van Nederland vinden en of zij zich al met ons land verbonden voelen.

Leefsituatie Syrische kinderen

Deze SCP-studie schets ook een beeld van de leefsituatie van Syrische kinderen tussen de 4 en 17 jaar. Het blijkt dat 34% van hen lid is van een sportvereniging. In Nederland is 78% van de 6 tot 11-jarigen en 56% van de 12 tot 17-jarigen lid van een sportclub.

Voor kinderen die nog niet zo lang geleden zijn aangekomen, geldt dat zij minder vaak lid zijn van een sportclub dan kinderen die in 2015 of eerder zijn aangekomen. En Syrische meisjes zitten ook minder vaak op een sportvereniging dan Syrische jongens.

Aanmelden

Ouders van Syrische kinderen die niet op een club zitten, is ook gevraagd waarom dat zo is. De meest genoemde reden (30%) is dat ouders niet weten waar ze hun kind kunnen aanmelden. Zo’n 27% van hen vindt hun kind nog te jong en 20% vindt het lidmaatschap te duur of zegt dat hun kind al op een andere manier sport.

7% van de ouders geeft als reden dat het kind sport niet leuk vindt;
 5% heeft niet de mogelijkheid om het kind te halen en te brengen;
 4% vindt dat er teveel tijd van de ouders wordt gevraagd;
 3% zegt geen tijd te hebben om een sport voor de kinderen uit te zoeken.

Kennis en financiële middelen

De ouders oordelen zeer positief over het leven van hun kinderen in Nederland. Het merendeel voelt zich hier thuis en maar een klein deel van de Syrische kinderen wil terug naar Syrië. Een gebrek aan kennis en financiële middelen vormen voor de ouders een drempel om een kind op een club te laten sporten.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant