Stabiliteit en verandering in de ontwikkeling van sport

De cijfers over de ontwikkeling van sport in Nederland laten een stabiel beeld zien. De sportdeelname, het clublidmaatschap, de medaillespiegel en het vrijwilligerswerk zijn min of meer constant.

De cijfers over de ontwikkeling van sport in Nederland laten een stabiel beeld zien. De sportdeelname, het clublidmaatschap, de medaillespiegel en het vrijwilligerswerk zijn min of meer constant.

 

Uit de Rapportage sport 2018 blijkt echter dat ondanks deze stabiliteit, er de laatste jaren toch veel is veranderd in sportgedrag, sportaanbod en (top)sportbeleid.

Leven lang bewegen

In de jeugd moet de basis worden gelegd voor een leven lang bewegen maar de motorische vaardigheid van kinderen loopt juist terug. Kinderen bewegen na schooltijd minder en scholen maken doorgaans minder tijd vrij voor bewegingsonderwijs.

De Nederlandse bevolking groeit door migratie, maar vergrijst snel. Daardoor veranderen ook de wensen en voorkeuren voor sportbeoefening. Dat stelt de sportwereld voor de uitdaging om deze groepen in beweging te krijgen en te houden.

Ontwikkeling van sport

In ontwikkeling van sport is de groei te zien in belangstelling voor nieuwe vormen van sport zoals beachsporten en bootcamp. Deze sporten sluiten aan op de veranderende behoefte en voorkeuren en richten zich op aspecten zoals flexibiliteit in tijdstip en plaats.

Gezondheid is voor 90% van de mensen het belangrijkste motief om te sporten. Ook traditionele aanbieders zoals sportclubs, merken de ontwikkeling van sport en innoveren hun aanbod.

De medaillespiegel

De focus op topsportprogramma’s heeft eraan bijgedragen dat Nederland de laatste jaren een hoge positie op de medaillespiegel heeft behouden. Bijzonder is wel dat de ervaren trots en waarde die Nederlanders aan topsport hechten, al 20 jaar afneemt.

Ook de kijkcijfers voor sportevenementen zoals EK’s en WK’s voetbal, nemen af. De aandacht voor de formule 1 neemt wel toe vanwege de prestaties van Max Verstappen maar het draagvlak voor topsport verzwakt.

Maatschappelijke waarde van sport

Het kabinet heeft, o.a. met de sportwereld, een Nationale Sportakkoord gesloten. Hierin ligt de nadruk op de voorwaarden voor sportbeoefening zoals accommodaties, de sportaanbieders en het bieden van veilig en plezierig sportaanbod. Eerder beleid besteedde meer aandacht aan de maatschappelijke waarde van sport.

Uit de Rapportage sport 2018 blijkt dat de waarde van sport en bewegen voor de gezondheid groot is. Maar om aan te tonen in hoeverre sport bijdraagt aan betere sociale verhoudingen is lastig aan te tonen.

Economische waarde van sport

De economische waarde van sport is in de periode 2006-2012 ongeveer gelijk gebleven. De bijdrage van sport aan onze economie schommelt rond de 1%. Sinds het jaar 2000 is er 4.000 hectare voornamelijk voetbal en golfterrein bijgekomen. Het SCP vindt dat de waarde van sport beter benut zou kunnen worden, bijvoorbeeld t.b.v. de diplomatie of de export. Daarvoor moeten overheid en bedrijfsleven samenwerken.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.