Criminele inmenging bij amateurclubs onderzocht

In de media bestaat veel aandacht voor criminele inmenging bij sportverenigingen. Is de weerbaarheid van sportclubs hiertegen te vergroten?

In de media is er in de afgelopen jaren regelmatig aandacht geweest voor criminele inmenging bij sportverenigingen. Is de weerbaarheid van clubs in Nederland hiertegen te vergroten?

 

In de media is er in de afgelopen jaren regelmatig aandacht geweest voor criminele inmenging bij sportverenigingen. Is de weerbaarheid van clubs hiertegen te vergroten?

Weerbaarheid van sportclubs

Wat is de aard en de omvang van deze inmenging bij sportclubs? En is de weerbaarheid van clubs te vergroten en zo ja, hoe dan? Dat zijn de centrale onderzoeksvragen in het project ‘criminele inmenging bij amateursportclubs’.

Het Mulier Instituut voert dit onderzoek samen met Bureau Bruinsma uit in opdracht van het Ministerie van VWS. Maar ook de Universiteit van Tilburg levert een bijdrage.

Reikwijdte van criminele inmenging

Het onderzoek vindt plaats van juni t/m oktober 2020. De onderzoekers brengen de reikwijdte van de inmenging in de amateursport in kaart. Dat gebeurt kwantitatief (via het verenigingspanel, een enquête en een steekproef). Maar ook kwalitatief, via interviews met sportclubs en -bonden. En zij bevragen ook bestuurders.

Bestuurders uit het criminele circuit

Inmenging vindt plaats door personen die een link (lijken te) hebben met het criminele circuit. Zij zouden zich een rol kunnen verwerven in een sportclub, ook in het bestuur. Vanuit zo’n rol zouden zij:
– invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de club;
– crimineel verworven geld in de club kunnen inbrengen;
– maar de club ook gebruiken bij de uitvoering van criminele activiteiten.

Wel of niet

Onder criminele inmenging verstaan de onderzoekers niet:
– delicten zoals diefstal uit de kleedkamer of het stelen kasgeld, vernieling of het bedreigen van een scheidsrechter op de club
Onder deze inmenging verstaan de onderzoekers wel:
– personen die buiten de club geld (lijken te) verdienen met zaken zoals drugs of andere vromen van misdaad. Maar ook het zwart betalen van spelers of het gebruik van kantines en de accommodatie voor criminele activiteiten.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.