Contributie in stedelijk gebied 30% hoger dan erbuiten

Contributie in stedelijk gebied 30% hoger dan erbuiten

Tussen de contributie bij clubs in stedelijke en niet-stedelijke gebieden bestaan grote verschillen. In niet-stedelijke gebieden blijkt de bijdrage gemiddeld 30% lager dan in stedelijke gebieden.

 

Het ligt voor de hand dat de hogere grondprijs in stedelijke gebieden wordt doorberekend in de huur die clubs betalen. Deze hogere huur vinden sporters dus weer terug in hun contributie.

Tennisclubs

Het verschil in bijdrage blijkt het grootste bij tennisclubs. Die vragen gemiddeld zo’n 50% minder contributie in niet-stedelijke gebieden. Dit blijkt uit de contributiemonitor 2016-2017 van het Mulier Instituut en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

2.750 clubs

In de contributiemonitor zijn de contributies van clubs en de tarieven van zwembaden en ijsbanen in kaart gebracht. De gegevens van 2.750 voetbal-, tennis-, hockey-, atletiek-, volleybal- en handbalclubs zijn hiervoor geanalyseerd. En tevens werden de tarieven van 131 zwembaden en 22 ijsbanen opgenomen.

Een aantal uitkomsten

 voor een lidmaatschap bij een hockeyclub betalen volwassenen en jeugdleden de hoogste contributie;
 de contributie voor een tennis- (139 euro) en atletiekclub (172 euro) is gemiddeld het laagst;
 de contributies voor de jeugd zijn gemiddeld 22% lager dan voor volwassenen;
 sportclubs in krimpgebieden hebben gemiddeld een lagere contributie dan clubs in overige gebieden;
 volwassenen betalen voor een toegangskaartje bij zwembaden gemiddeld bijna 5 euro en voor ijsbanen ruim 7 euro.

Gecombineerde index

Voor het seizoen 2017-2018 worden ook basketbal, korfbal en rugby aan de monitor toegevoegd. En de onderzoekers willen op termijn ook een gecombineerde index samenstellen. Dit willen zij doen door de hoogte van de contributies bij de diverse takken van sport te combineren.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten