Capaciteitsbehoefte binnen- en buitensport Groningen

In opdracht van de gemeente Groningen heeft het Mulier Instituut de ruimtelijke capaciteitsbehoefte voor de buiten- en binnensport en overdekt zwemwater in 2020 en 2030 in de gemeente onderzocht. Per sporttak is beoordeeld of er sprake is van een capaciteitsoverschot of -tekort of dit zich in de toekomst gaat voordoen.

In dit onderzoek naar de capaciteitsbehoefte van de gemeente Groningen is voor de eerste keer ook naar de behoefte aan overdekt zwemwater gekeken.

De belangrijkste conclusies van deze Mulier rapportage zijn:

  • Er blijkt voldoende ruimte te zijn voor voetbal, de vraag is echter onevenwichtig verdeeld over de capaciteit. Er zijn zowel sportparken met ondercapaciteit als met overcapaciteit;
  • Veldtekorten doen zich voor op zaterdag terwijl er op zondag voldoende ruimte is. Betere verdeling van de wedstrijden over het weekend is een oplossingsrichting;
  • De veldcapaciteit voor hockey staat groei in de weg. Dit kan worden opgelost via veldaanleg, gebruikmaking van universiteitsvelden of starten van een jeugdcompetitie op zondag;
  • Het huidige rugbyveld is niet toereikend voor alle wedstrijden. De overige buitensportverenigingen (honk- en softbal, atletiek en korfbal) hebben een capaciteit conform de normen;
  • De tien sporthallen voor de breedtesport zijn nu niet genoeg. Voor de toekomst wordt een groeiende vraag naar binnensportruimte verwacht, die ondanks de sluiting van de ‘oude ALO’, kan worden opgevangen door de bouw van twee sporthallen en extra capaciteit in ‘De Wijert’ onder de voorwaarde dat capaciteit optimaal gebruikt wordt;
  • De hoeveelheid zwemwater lijkt in Groningen toereikend, zowel nu als tot 2030, in ogenschouw nemend dat de zwemsport in de stad eerder te maken krijgt met afnemende belangstelling dan met groei.

Afstemming capaciteitsbehoefte

Voor het afstemmen van vraag en aanbod in de gemeente Groningen zijn meerdere opties denkbaar. Sommige situaties kunnen opgelost worden door effectiever te plannen maar in andere gevallen lijkt een uitbreiding of reductie van de capaciteit onontkoombaar.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.