BSNC onderzoekt multifunctioneel gebruik kunstgras

“Gemeenten leggen met enige regelmaat de vraag bij de BSNC neer of hun kunstgrasvelden ook zouden kunnen worden ingezet voor andere sportactiviteiten. Zeker nu er steeds meer bezuinigd wordt groeit de behoefte daartoe”, vertelt Sander Akkerman, BSNC-werkgroep voorzitter.

Een werkgroep van de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek BSnC onderzoekt multifunctioneel gebruik kunstgrasWerkgroep
Om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken heeft de BSNC een werkgroep samengesteld met afgevaardigden van de gemeenten Amsterdam, Nijmegen, Den Haag en Zwijndrecht en van organisaties zoals Grontmij, CSC-De Meent, KIWA, BAS en KYBYS. Vanuit alle branchegeledingen wordt meegedacht over de beantwoording van deze vraag.”

Best practices
De werkgroep ging, na onderzoek van de ‘best practices’, in gesprek met een aantal sportbonden om de mogelijkheden te onderzoeken. “Sommige bonden vonden dat lastig. Ze waren bang dat hun sport zou gaan leiden onder de bevindingen”, stelt Akkerman. De BSNC zegde de bonden echter toe om de mogelijkheden zorgvuldig te inventariseren, uitsluitend met een zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte en minimale inzet van middelen als doel.

Combinaties
“Puur kijkend naar de normen, wordt duidelijk dat bepaalde sportcombinaties in nu nog uitgesloten zijn. De combinatie van hockey en voetbal blijkt, gezien de veiligheidsaspecten, lastig. De lange vezel die bij voetbal nodig is om de voet onder de bal te kunnen plaatsen en een sliding te kunnen maken, levert voor het hockeyspel juist gevaarlijke situaties op”, gaat Akkerman verder.

Passend beleid
Maar de combinatie voetbal en korfbal biedt op dit moment wel mogelijkheden. Tussen deze bonden bestaan goede contacten en volgens de BSNC-werkgroep liggen er kansen om voor deze combinatie van sporten passend beleid te ontwikkelen zonder dat één van beide sporten daaronder hoeft te lijden.

Matrix multifunctioneel gebruik
De werkgroep heeft een matrix samengesteld met alle (on)mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik van kunstgrasvelden in de huidige situatie. “Er valt veel winst te behalen als partijen in een vroeg stadium meedenken en er duidelijke richtlijnen ontstaan.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.