Brede impuls combinatiefuncties blijkt groot succes

De uitkering Brede impuls combinatiefuncties is een groot succes. Vorig jaar namen daaraan 378 van de 393 gemeenten deel die gezamenlijk 2.607 combinatiefuncties hebben gerealiseerd, inclusief buurtsportcoaches. Dit blijkt uit de BMC-Monitor Brede Impuls Combinatiefuncties 2015.

De uitkering Brede impuls combinatiefuncties is een groot succes. In 2014 namen 378 van de 393 gemeenten deel die gezamenlijk 2.607 combinatiefuncties hebben gerealiseerd.91% van de fte-norm is behaald en VWS en OCW gaan in september 2015 in overleg met gemeenten die nog onvoldoende scoren.

Verbindingen leggen
De Impuls brede scholen sport en cultuur bestaat sinds 2008. Deze werd vanaf 2012 uitgebreid tot de Brede impuls combinatiefuncties die is bedoeld om sporten en cultuur te stimuleren en verbindingen te leggen tussen onderwijs, welzijn, (jeugd)zorg, kinderopvang en bedrijfsleven.

Outputmonitor
Het Rijk betaalt 40% van de kosten van een combinatiefunctionaris of buursportcoach. Lokale overheden en derden moeten samen 60% financieren. Uit de meest recente jaarlijkse outputmonitor van BMC blijkt dat lokale overheden in 2014 2.852 fte wilde realiseren en dat voor 2.607 fte (91%) gelukt is. Samen met de 154 vacatures die op 1 januari 2015 open stonden, zou het resultaat zelfs 97% zijn.

Sectorverdeling
Circa 36% van de fte is gerealiseerd bij sport en 30% in het basisonderwijs. In de nieuwe sectoren zoals bijvoorbeeld welzijn, zorg en kinderopvang gaat het om 19% van het aantal fte. Plaatsing in het bedrijfsleven komt nagenoeg niet voor. Het werkgeverschap is gevarieerd, 5% van de functionarissen werkt als ZZP-er.

Nader overleg
Gemeenten konden in tranches deelnemen aan deze Impuls. De zevende tranche met een looptijd van een jaar werd in 2014 gestart. In de eerdere zes tranches hebben 16 gemeenten in 2014 nog geen combinatiefunctie of buurtsportcoach aangesteld en zo’n 60 gemeenten behaalden niet het aantal fte waarvan zij vooraf aangaven dit te willen realiseren.

De ministeries van VWS en OCW hebben deze gemeenten eind juli per brief om uitleg over dit achterblijven gevraagd en gaan begin september met deze gemeenten in overleg om hun plannen voor 2016 te vernemen en waar nodig ondersteuning te (laten) bieden.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.