Boymansprijs 2013 uitgereikt aan dr. Jo Lucassen

Op 7 november werd tijdens de Dag van het Sportonderzoek, de Boymansprijs 2013 uitgereikt aan dr. Jo Lucassen voor zijn dissertatie ‘Excellente trainer/coaches voor excellente sport’. Lucassen is bewegingswetenschapper en sinds 2002 senior onderzoeker aan het Mulier Instituut in Utrecht.

De Boymansprijs 2013 werd uitgereikt aan dr. Jo Lucassen van het Mulier InstituutBoymansfonds
De initiator van deze Boymansprijs, de stichting NKS Boymansfonds, wil met de jaarlijkse uitreiking van deze prijs, een bijdrage leveren aan het bevorderen van studie en publicatie gericht op de maatschappelijke achtergronden van lichamelijke opvoeding, sport en recreatie.

Veilig sportklimaat
Goede trainer/coaches zijn onmisbaar om in een veilig klimaat met sport successen te kunnen boeken. Dat geldt voor alle zaken waarvoor sport wordt ingezet. Lang niet alle sportbeoefenaren worden tegenwoordig gedreven door de drang naar excellente sportprestaties. Met sport willen we eveneens winst boeken op andere fronten, zoals voor gezondheid of sociale binding in de buurt

Trainer maakt het verschil
Dat vraagt om begeleiders met passende competenties. Een trainer/coach kan dus het verschil maken, maar dat lukt nog lang niet overal. De ambitie van de sportwereld is dat ‘iedere sporter wordt begeleid door een competente coach’. Lucassen constateert dat op dat punt de sportarbeidsmarkt en sportopleidingen nog niet optimaal werken. Voor de trainers wordt daarnaast een leven lang leren steeds belangrijker.

Feedback programma
Het proefschrift behandelt de ontwikkeling van een online assessment-instrument voor sportleiders en de invoering daarvan bij sportorganisaties en opleidingen. Deze beoordelingswijze is in de vorm van een 360 graden feedback programma gegoten zoals dat ook vaak gebruikt wordt binnen personeelsbeleid. Door dit assessment krijgen de trainer/coaches een goed beeld van hun sterke en zwakke kanten en worden zij gestimuleerd om gericht verder te leren.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant