Bijsturing internationaal dopingbeleid is gewenst

Het anti-dopingbeleid is gebaseerd op goede bedoelingen maar om te bepalen of het beleid bereikt wat het beoogt, zijn wetenschappelijke gegevens onontbeerlijk. Om meer gegevens te krijgen is door de Dopingautoriteit met co-financiering van het Ministerie van VWS, een promotietraject gestart.

Olivier de Hon, beleidsmedewerker bij de Dopingautoriteit, zal op 18 november het proefschrift ‘Striking the Right Balance, Effectiveness of Anti-Doping Policies’ aan de Universiteit Utrecht verdedigen.

Methoden zijn beschikbaar

De voornaamste conclusie in het proefschrift van De Hon luidt dat onderzoek naar de mate waarin dopinggebruik voorkomt, veel vaker uitgevoerd en gepubliceerd dient te worden. De wetenschappelijke methoden om dit te realiseren zijn beschikbaar.

Tussen 4 en 39% gebruikt doping

Actuele onderzoeksuitkomsten wijzen erop dat tussen de 4 en 39% van de topsporters doping gebruikt om hun sportprestatie te verbeteren. Dit percentage varieert tussen de diverse groepen sporters. Tevens is uit een analyse van gegevens van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) gebleken dat in circa 40% van de dopinggevallen sprake is van een verminderde verantwoordelijkheid van de sporter. Het anti-dopingraamwerk zou deze situatie moeten te verbeteren.

Hoe effectief is het dopingbeleid?

De vraag naar de effectiviteit van het dopingbeleid hangt samen met de beschikbaarheid van middelen om sportprestaties te verbeteren. In het proefschrift worden drie casestudies beschreven die dit aspect behandelen. Tevens worden drie casestudies beschreven over de gevolgen van het huidige beleid. Deze analyses leiden samen tot de conclusie dat bijsturing van het internationale beleid gewenst is.

Wat is doping

Het is noodzakelijk om het evenwicht te bewaren tussen de hoofdtaak van anti-doping organisatie – het uitbannen van dopinggebruik – en de belasting die wordt opgelegd aan alle sporters. In de multidisciplinaire wetenschappelijke aanpak hiervan moet ruimte zijn voor transparante discussies en een duidelijke focus op wat doping is of zou moeten zijn. De stem van de sporters is in deze aanpak belangrijk.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.