Bevindingen Commissie de Vries zeer onthutsend

De bevindingen van de Commissie de Vries zijn ronduit onthutsend

De Commissie de Vries heeft in opdracht van NOC*NSF, onderzoek gedaan naar misbruik in de sport. De commissie heeft vandaag de onthutsende bevindingen gepresenteerd en doet 40 aanbevelingen.

 

Er wordt te weinig gedaan met misbruikmeldingen en het opvolgen van deze aanmeldingen. Dit probleem komt o.a. voort uit het gebrek aan menskracht bij het Ministerie van Justitie.

Misbruik actiever tegengaan

“Zeker 12% van de sporters heeft als kind minimaal één ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag gehad. Daarom moet seksueel misbruik in de sport veel actiever tegen worden gegaan.” Dat constateert de Commissie de Vries.

Mede-sporter vaak pleger

Seksuele intimidatie en misbruik komen in de sport vaak voor. Circa 4% van de volwassenen, die als kind aan sport deed, rapporteert ernstige vormen van seksueel misbruik (aanranding en verkrachting). In 44% van de gevallen worden mede-sporters als pleger genoemd.

Dat is een hoger percentage dan het percentage voor de begeleiders. De leeftijd waarop de eerste ervaring met seksuele intimidatie en misbruik plaatsvond, ligt bij 76% van de gevallen onder de leeftijd van 16 jaar.

Nauwelijks vervolg melding

De mogelijkheden om melding te doen van seksuele intimidatie en misbruik zijn op clubniveau ruimschoots aanwezig. Maar ook bij de sportbonden, het Vertrouwenspunt Sport en de politie kan men terecht. Het probleem is dat er nauwelijks een vervolg is op een gedane melding.

Meldingen bij clubs leiden zelden tot bestuurlijke maatregelen en van het gebruik van tuchtrechtspraak wordt meestal afgezien. Bij het Instituut Sportrechtspraak gaat het om gemiddeld één uitspraak per jaar.

Maar drie namen

Over de jaren 2013 t/m 2015 zijn bij de Auditcommissie Seksuele Intimidatie, slechts 9 tuchtzaken bekend bij sportbonden met een eigen tuchtcommissie. En het register van tuchtrechtelijk veroordeelden in de sport telt op dit moment maar drie namen.

Van de jaarlijks circa 70 meldingen bij het Vertrouwenspunt Sport is niet bekend wat daarmee gebeurt. Van het doen van aangifte bij de politie wordt vaak afgezien en soms wordt het slachtoffers zelfs ontraden om dat te doen. Het aantal aangiften is beperkt en slechts een zeer klein deel leidt tot het opleggen van een straf door de rechter.

Veel actiever tegengaan

Het is zeer noodzakelijk om seksuele intimidatie en misbruik in de sport veel actiever tegen te gaan. De grote discrepantie tussen het aantal gevallen en het geringe aantal meldingen, vraagt om veel verbeteringen. Daarvoor doet de onderzoekscommissie dan ook 40 aanbevelingen.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant