Betere sfeer op de sportvereniging door inzet sportpedagoog

Op twee Rotterdamse sportverenigingen is het gedrag van jeugdleden verbeterd sinds een pedagogisch coördinator ondersteuning biedt. “Deze ondersteuning leidt o.a. tot meer betrokken ouders en een kleiner verloop onder jeugdleden”, zo concludeert het Verwey-Jonker Instituut.

Geweld en criminaliteit
De inzet van een pedagogisch coördinator is het antwoord van de deelgemeente IJsselmonde en de Stichting Rotterdam Sportsupport drie jaar geleden op de toename van geweld en criminaliteit bij de sportverenigingen. Ineke Kalkman was pedagogisch coördinator op de voetbalverenigingen DRL en Overmaas.

“De gebeurtenissen rondom het grensrechterincident in Almere, tonen aan dat er bij sportverenigingen op pedagogisch gebied soms veel te winnen is”, aldus Kalkman. “Vaak heeft dit te maken met gebrekkig beleid voor gedrag, normen en waarden.”

Signalering gedragsproblemen
Kalkman bracht ook trainers en leiders pedagogische vaardigheden bij en legde contacten met het jeugdnetwerk in de wijk. “Sportverenigingen zijn belangrijk voor het signaleren van opvoed- en opgroeiproblemen, o.m. wanneer spelers door emotie eerder afwijkend gedrag etaleren dan in andere situaties. Ik help trainers hiermee om te gaan. Zijn de gedragsproblemen te groot, dan zorg ik voor samenwerking met jeugdzorg, onderwijs en de ouders.”

Trainen leuker en eenvoudiger
Onderzoeker Niels Hermens van het Verwey-Jonker Instituut; “Jeugdleden zijn nu bekender met gedragsregels en hechten er meer waarde aan. Daarnaast zijn de pedagogische en didactische vaardigheden van trainers uitgebreid, zij kunnen afwijkend gedrag beter signaleren en weten nu hoe ze ermee om kunnen gaan. Trainers en andere vrijwilligers zeggen dat hun werkzaamheden hierdoor leuker en eenvoudiger worden.”

Probleemwijken
Het is volgens Hermens niet nodig dat iedere sportvereniging de ondersteuning van een sportpedagoog krijgt. “Dat ligt aan de vereniging en de jeugdleden. Ik verwacht dat vooral clubs in wijken met sociaal-economische problemen geholpen zijn met pedagogische ondersteuning. Bij sommige jeugdleden van deze verenigingen zie je de problemen terug die ook in de wijk spelen. Goede samenwerking met jeugdzorg is dan onontbeerlijk.”

Woensdag presenteert het Verwey-Jonker Instituut de onderzoeksresultaten tijdens de conferentie ‘Sport(clubs) in de jeugdketen‘. De Rotterdamse wethouders Laan en De Jonge nemen bij deze gelegenheid het rapport in ontvangst.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant