Belangrijke bijzaak gemeentelijke collegeprogramma’s

Het Utrechtse Mulier Instituut heeft, in opdracht van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de collegeprogramma’s van 104 gemeenten geanalyseerd. Er werd speciaal gekeken naar de mate van aandacht voor sport in deze programma’s. Sport blijkt een belangrijke bijzaak te zijn.

Sport wordt gekenmerkt als een belangrijke bijzaak in de gemeentelijke collegeprogramma'sBelangrijke bijzaak
Het blijkt dat, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen, in 91% van de nieuwe collegeprogramma’s aandacht wordt besteed aan sport. Hoewel sport onveranderd een herkenbare positie als belangrijke bijzaak inneemt in de collegeprogramma’s, klinken wel bezuinigingsplannen voor de sport door. Dat blijkt uit het rapport ‘Sport in collegeprogramma’s 2014: van armoedebeleid tot zelfredzaamheid‘.

In 2010 heeft het Mulier Instituut voor de eerste keer een overzicht gegeven van de positie van sport in gemeentelijke collegeprogramma’s (Hoekman & Gijsbers 2010), zodat een goed beeld ontstond van de inbedding van sport in het lokale beleid. Tevens werd een overzicht verkregen van de ontwikkelingen die in het sportbeleid te verwachten waren voor de periode 2010-2014. De huidige analyse van collegeprogramma’s 2014-2018 heeft ten doel om inzicht te bieden in de huidige positie van sport en de verandering in vergelijking met de periode 2010-2014. De belangrijkste uitkomsten van deze analyse zijn:

  • Sport is binnen de collegeprogramma’s onveranderd een belangrijke bijzaak. Circa 91% van de gemeenten heeft aandacht voor sport en 63% van de gemeenten heeft een aparte sportparagraaf opgenomen in het collegeprogramma. Hiermee wordt de preventieve en curatieve waarde van sport breed onderkend en krijgt sport ook aandacht binnen andere beleidsterreinen.
  • De meeste aandacht gaat uit naar sportaccommodaties, sportverenigingen, lokale samenwerking, sport- en beweegstimulering en de betaalbaarheid van sport. Het lijkt weinig verschil te maken welke politieke partijen onderdeel uitmaken van het college.
  • Ten opzichte van 2010 is er in 2014 meer aandacht voor gehandicaptensport, de betaalbaarheid van sport en andere beheervormen van sportaccommodaties.
  • Topsport en topsportevenementen spelen een meer prominente rol in collegeprogramma’s van de G4 en van grote gemeenten. Kleine en middelgrote gemeenten hebben meer aandacht voor zwembaden en beheervormen.

De teksten van de collegeprogramma’s suggereren een afname van de uitgaven aan sport. Gemeenten zetten vooral in op een aanpassing van de subsidiesystematiek en het overdragen van beheer en onderhoud aan sportverenigingen. Gemeenten streven daarbij naar het vergroten van de zelfredzaamheid van de sportverenigingen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.