Belang sporteconomie ongeveer gelijk gebleven

Sport staat voor inspanningen, gezondheid en vermaak. Maar in onze sporteconomie staat sport ook voor de productie van goederen en diensten.

Een samenleving zonder sport is moeilijk voor te stellen want sport staat voor gezondheid en vermaak. Maar in onze sporteconomie ook aan de productie van goederen en diensten.

 

Onze sporteconomie heeft alles te maken met mooie stadions, sportschoenen en voeding. Maar net zo goed met bier, politie en televisie kijken.

Satellietrekening sport

Het CBS stelde in opdracht van het Ministerie van VWS een satellietrekening sport samen. Hierin zijn alle economische facetten van de sport opgenomen.

Deze satellietrekening brengt de sporteconomie in vergelijking met de hele Nederlandse economie in kaart. Binnen dit onderdeel is nu de bijdrage van de diverse sportgoederen en -diensten zichtbaar.

Sporteconomie in drie delen

De sporteconomie is in de rekening grofweg gedefinieerd als:

– het sporten zelf;
– de goederen (zoals sportkleding) en diensten die nodig zijn om te kunnen sporten én
– datgene dat voortvloeit uit het bestaan van sport, zoals uitzendingen op televisie.

Ontwikkeling sporteconomie periode 2006 – 2015

De waarde-ontwikkeling van de sporteconomie hield redelijk gelijke tred met de ontwikkeling van de economie als geheel. De belangrijkste grootheden hierin zijn de productie, consumptieve bestedingen en economische omvang.

Het aandeel van sport in het bbp was en is zo’n 1,0%. Het totale aandeel van sport in de consumptieve bestedingen van huishoudens schommelt rond een kleine 3%.

Het aandeel van sport in alle in ons land geproduceerde goederen en diensten is ook bijna 1,0%. Het belang van sport in de economie is daarmee tussen 2006 en 2015 zo’n beetje gelijk gebleven.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant