Ontwikkeling arbeidsmarkt in de sportsector 2014/2017

De ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de sportsector in 2017 is vergeleken met de resultaten over 2014.

De arbeidsmarktanalyse van de sportsector 2017 levert veel informatie op over de arbeidsmarkt voor sport. Uit de analyse komt ook een beeld naar voren van de trends en ontwikkelingen.

 

De analyse van de sport arbeidsmarkt is gebaseerd op gegevens van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW). Daarnaast zijn 62 werkgevers en 325 werknemers geënquêteerd.

Vergelijking met 2014

Deze analyse van de arbeidsmarkt is uitgevoerd door een samenwerking van de WOS, FNV-Sport & Bewegen, De Unie en CNV Vakmensen. De resultaten van de analyse over 2017 zijn vergeleken met de analyse van 2014.

Enkele resultaten

 de werkgelegenheid in de sportsector is sinds 2014 vrij stabiel gebleven maar;
 de sportsector kent met 24% instroom en 23% uitstroom per jaar een vrij hoge mobiliteit;
 een sterk punt van de sportsector is de mogelijkheid om flexibel, thuis- of in deeltijd te kunnen werken;
 werknemers zijn tevreden over de sfeer, de inhoud en de omstandigheden op het werk;
 een verbeterpunt in de sportsector is de aandacht voor de loopbaan en de ontwikkeling;
 er is in sportorganisaties ook behoefte aan meer uitwisseling van kennis, ervaring en personeel;
 er is bij een groot deel van werkgevers ruimte voor meer prestatiegericht belonen;
 iets minder dan de helft van de sportorganisaties heeft een preventiemedewerker en
 een derde van de medewerkers is onbekend met de pensioenregeling en de inhoud ervan

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.