Amersfoortse Sportfederatie wil doordachtere beslissingen

De Amersfoortse Sportfederatie (ASF) ziet in de gemeentelijke nota ‘Verkenning verkoop sportvelden’ aanknopingspunten voor nader onderzoek naar de financiering van sport in Amersfoort.

“Duurzame financiering en efficiënt accommodatiegebruik houdt echter meer in dan praten over clubfusies of de verkoop van sportlocaties ten behoeve van woningbouw.”

Oplossing vinden

“De rugbyclub RC Eemland groeit uit zijn accommodatie, de handbalclubs en de korfbalverenigingen hebben wensen ten aanzien van zaalaccommodatie en Hockeyclub Eemvallei speelt op twee locaties. Dit zijn zaken die aandacht behoeven en waarvoor een oplossing moet worden gevonden”, aldus de sportfederatie.

Sportverenigingen die de ruimte krijgen

In de beleidsnota Amersfoort F!t zijn een aantal doelen gesteld waarvan ‘Zoveel mogelijk Amersfoorters sporten en bewegen’ in sterke, brede sportverenigingen die de ruimte krijgen, het belangrijkste doel is. “Dat betekent meer dan een onderzoek naar de mogelijkheden van woningbouw of een discussie over de subsidiekosten per team per veld”, stelt Joost Bos, vicevoorzitter van de Amersfoortse Sportfederatie.

Analyse door de Amersfoortse Sportfederatie

De federatie heeft in 2015 de mogelijkheden van een duurzame sportfinanciering op basis van maatschappelijke en economische kosten en baten geanalyseerd. Daarbij is gekeken naar het maatschappelijk rendement van sportverenigingen voor de gemeente en dat blijkt een stuk groter dan de verleende subsidies.

Breder onderzoek

“Je wilt weten welke verenigingen waar, en met welke frequentie, gebruik maken van een accommodatie en of andere organisaties zoals het onderwijs of de recreatiewereld, de sportvelden ook gebruiken. Het belangrijk om vooruit te kijken. De Amersfoortse Sportfederatie wil een breder onderzoek dat scenario’s oplevert voor toekomstbestendige accommodaties en subsidiebeleid voor de georganiseerde sport in Amersfoort.

De Amersfoortse Sportfederatie gaat in op de uitnodiging om op 3 februari as. eerst met de sportwereld in Amersfoort van gedachten te wisselen. Met de resultaten van het brede onderzoek wil de federatie bijdragen aan het nemen van doordachte beslissingen.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant