Alkmaar rijp voor een tweede hockeyvereniging?

Behalve voor de rugby- en de hockeysport heeft de gemeente Alkmaar voor zowel de binnen- als de buitensport tot 2030 voldoende accommodatieruimte beschikbaar. Dat concludeert het Mulier Instituut n.a.v. onderzoek naar de huidige en toekomstige ruimtebehoefte voor sport in Alkmaar.

Het Mulier Instituut concludeert na onderzoek dat de gemeente Alkmaar tot 2030 voldoende binnen- en de buitensport accommodatiecapaciteit beschikbaar heeft, behalve voor de rugby- en de hockeysport.Het capaciteitsonderzoek is door het Mulier Instituut uitgevoerd in opdracht van Alkmaar en in samenwerking met Alkmaar Sport N.V..

Tweede hockeyvereniging
De (te) beperkte accommodatiecapaciteit en de landelijke groei van het aantal hockeyers zijn volgens het Mulier Instituut redenen om te onderzoeken of een tweede hockeyvereniging in de gemeente Alkmaar een bestaansrecht heeft.

Sportvoorzieningen over
Sinds de gemeentelijke herindeling met Schermer en Graft-De Rijp, bestaat Alkmaar uit een stedelijke kern met een aantal kleinere satellietkernen. Deze kernen hebben vaak sportvoorzieningen over. Een keuze voor schaalvergroting en het tegengaan van versnippering van sportparken kan weliswaar leiden tot efficiënter ruimtegebruik maar heeft gevolgen voor de leefbaarheid in de kernen.

Bezetting
Uit de analyse blijkt dat Alkmaar voldoende binnensportcapaciteit heeft. Het is wel van belang om de hallenbezetting in de gaten te houden en kansen voor een betere bezetting te benutten. Bovendien krijgt de gemeente te maken met teruglopende leerlingaantallen waardoor de gymzalen in de kleine kernen en in de kerngemeente zelf overdag te maken zullen gaan krijgen met een lagere bezettingsgraad.

Sport verenigt Alkmaar
De onderzoeksresultaten zijn op 9 juni tijdens de bijeenkomst ‘Sport verenigt Alkmaar’ door het Mulier Instituut aan de Alkmaarse sportverenigingen gepresenteerd. De ruim 100 aanwezige verenigingsbestuurders hebben kennis genomen van de resultaten en constructieve discussies gevoerd over de toekomst van sportverenigingen in Alkmaar. De gemeente Alkmaar heeft nu het gewenste inzicht gekregen in de huidige en toekomstige capaciteitsbehoefte voor binnen- en buitensport.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.