Afname van het aantal excessen in de sportwereld

Uit de de VSK monitor 2015 van het Mulier Instituut blijkt dat de afgelopen jaren sprake is van een afname van het aantal gerapporteerde excessen in de sportwereld. Deze rapportage geeft de effecten weer van het actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’.

Na jaren van hard werken door NOC*NSF, sportbonden en andere maatschappelijke organisaties, is in de sportwereld sprake van afname van het aantal excessen.Van de regelmatige sporters of wedstrijdbezoekers voelt 76% zich veilig. Zo’n 36% van deze groep werd geconfronteerd met wangedrag.

Doorgaans éénmalige incidenten

Het gaat bij dit wangedrag met name om verbaal geweld (28%), lichamelijk geweld (14%), discriminerende of kwetsende opmerkingen (11%), vernieling of vandalisme (10%), overlast (9%), diefstal (9%) of seksuele intimidatie (1%). In de meeste gevallen ging het om éénmalige incidenten.

VSK Monitor 2015

Ary Hordijk, sinds 2012 vanuit NOC*NSF aangesteld als programmamanager van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat‘: “Het is een illusie om met deze afname te denken dat we nu wel genoeg hebben gedaan om het Nederlandse sportklimaat duurzaam veilig te maken. In bepaalde gebieden en bij bepaalde clubs is deze afname minder duidelijk en is het bijzonder lastig om grip te krijgen op een lokale situatie.”

“Tegelijkertijd laat de uitkomst van de monitor zien dat mensen betrokken zijn bij de problematiek en dat er doorlopend aandacht nodig blijft om excessen in de sportwereld te voorkomen en aan te pakken.”

Naar een veiliger sportklimaat

Het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ ging in 2011 van start en loopt tot en met eind 2016. Onder leiding van NOC*NSF, KNVB, KNHB en met steun van een groot aantal andere sportbonden en organisaties, is men aan de slag gegaan om het sociale klimaat op en rond de Nederlandse sportvelden te verbeteren. Minister Edith Schippers (VWS) besloot in overleg met de sportsector om het actieplan met 2 jaar te verlengen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.