Actueler sportbeleid voor Limburgse gemeenten

Met 66 euro per inwoner waren de gemeentelijke sportuitgaven in 2014 in Limburg gelijk aan het landelijke gemiddelde. Grote gemeenten besteden meer aan sport dan kleinere gemeenten. De begrote sportuitgaven voor 2015 liggen zowel landelijk als in Limburg 4 euro per inwoner lager en een actueler sportbeleid verdient aanbeveling.

Dat concludeert het Mulier Instituut dat in opdracht van de provincie Limburg een analyse heeft uitgevoerd van de uitgaven van Limburgse gemeenten aan sport.

Belangrijke bevindingen

Het Mulier Instituut onderzocht ook andere elementen van het sportbeleid, zoals de aanwezigheid van sportaccommodaties, het tarieven- en subsidiestelsel en de inzet van buurtsportcoaches. Andere belangrijke bevindingen zijn:

  • Drie kwart van de Limburgse gemeenten heeft het sportbeleid op papier gezet maar slechts voor 14 van de 31 gemeenten heeft een actuele sportnota. Dat is minder dan landelijk gemiddelde van twee op de drie gemeenten;
  • De provincie Limburg kent een fijnmazige sportinfrastructuur met relatief veel sportaccommodaties per 10.000 inwoners;
  • Gemeenten hanteren gedifferentieerde tarieven waarbij vrij beperkt sprake is van een uniform en transparant tariefsysteem, met name voor buitensportaccommodaties;
  • Limburgse gemeenten hebben gemiddeld 1,55 fte buurtsportcoach aangesteld per 10.000 inwoners, ongeveer net zoveel als het landelijk gemiddelde;
  • 2,75% van de gemeentebegroting wordt gemiddeld genomen besteed aan sport;
  • Limburgse gemeenten geven relatief weinig uit aan nieuwe sportaccommodaties, mogelijk vanwege het ruime accommodatie-aanbod in de provincie.

Actueler sportbeleid

Het Mulier Instituut beveelt Limburgse gemeenten aan om te zorgen voor een actueler sportbeleid zodat kan worden ingespeeld op de veranderingen in de samenleving en in de sportsector. De toch al ruime accommodatiecapaciteit zal in de toekomst al nog maar ruimer gaan worden.

Aandacht voor kleine kernen

Een afnemende bezetting van sportaccommodaties kan financieel knelpunt gaan vormen. Door kritisch te kijken naar het gewenste voorzieningenniveau met aandacht voor leefbaarheidsvraagstukken in de kleine kernen, kan worden toegewerkt naar een toekomstbestendige configuratie van sportaccommodaties.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.