Expertmeeting koppeling sportbeleid en sociaal domein

De VSG, BMC en de DSP Groep organiseren op 15 november in de Amerena een expertmeeting over de koppeling van het sport- en sociaal beleid.

Laagdrempelig sporten kan bijdragen aan zelfredzaamheid, participatie en arbeidsintegratie van burgers. In een expertmeeting worden beleidsmakers op 15 november as. geholpen om hun sport- en sociaal beleid beter te verbinden.

Bij gemeenten bestaat veel belangstelling voor het beter benutten van de meerwaarde van sport en bewegen in het sociaal domein.

Verbinding met sportbeleid

Decentralisatie in het sociaal domein biedt gemeenten de kans om het beleid anders vorm te geven. En het lukt beleidsmakers al steeds vaker om sociaal beleid met succes te verbinden met sportbeleid.

Dit gaat echter niet overal vanzelf want het beleid en de budgetten zijn vaak verkokerd vastgelegd. Bovendien is onvoldoende bekend wat sport in dit kader te bieden heeft en hoe daar invulling aan kan worden gegeven.

De VSG, BMC en de DSP Groep organiseren daarom een expertmeeting op 15 november a.s. in de Amerena in Amersfoort. Gemeentelijke beleidsmakers worden op die datum geholpen om sport- en sociaal beleid gecombineerd vorm te geven.

Expertmeeting

Deze expertmeeting staat in het teken van het verbinden en benutten van sport en bewegen in het sociaal domein. De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers en programmamanagers sport, gezondheid en sociaal domein.

Experts praten deelnemers bij over de ontwikkelingen rond sport en het sociaal domein. Maar ook over wat sport en bewegen hierin voor gemeenten kan betekenen en de kansen en hindernissen voor de verbinding van sport, bewegen en het sociaal domein.

Succesvolle verbindingen

Tijdens de expertmeeting worden voorbeelden gegeven van succesvolle verbindingen van sport- en sociaal beleid. Bovendien worden ter plekke, onder begeleiding van experts kansrijke verbindingen per gemeente geïnventariseerd.

Ook wordt nagedacht over de verankering hiervan binnen sport- en sociaal beleid. Passend bij de visie van de gemeente, komen de deelnemers tot een opzet voor een lokale strategie met plannen en acties om sport en bewegen binnen het sociaal domein beter te benutten.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant