Sportief besturen, hulp voor verenigingsbestuurders

Op initiatief van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is een online spel voor sportbestuurders gelanceerd genaamd Sportief besturen. Het spel geeft sportbestuurders nieuwe inzichten om sportverenigingen nog beter te besturen. Het spel is in samenwerking met 24 sportbonden ontwikkeld.

Samen naar een veiliger sportklimaat met Sportief besturen, een online spel voor sportbestuurdersVoor alle sportbestuurders
Met dit spel krijgen bestuurders van amateursportverenigingen tips en ideeën voor het oplossen van vaak voorkomen verenigingsdilemma’s zoals ‘hoe kunnen we als bestuur beter uitdragen waar wij voor staan’, ‘hoe gaan we om met wangedrag op de club’ of ‘hoe spreken we ouders aan’? Het spel is gratis en ontwikkeld voor alle sportbestuurders in Nederland.

Sfeer en visie uitdragen
Mensen bepalen de sfeer binnen de vereniging en bestuurders spelen hierin een cruciale rol. Zij bepalen de visie en het beleid van de club, samen met de leden en zij moeten deze actief uitdragen. Dit geldt ook voor de thema’s sportiviteit en respect. Vanuit het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat‘ is daarom twee jaar geleden de workshop Sportief Besturen ontwikkeld.

Rollen spelen
De sportbestuurder krijgt digitaal hulp om via ‘rollen’ invloed uit te oefenen op de manier waarop verenigingsleden met elkaar omgaan. Deze communicatierol leert bestuurders bijvoorbeeld hoe zij hun verenigingsbeleid actief kunnen uitdragen. De afgelopen twee jaar hebben al meer dan 1.000 verenigingsbestuurders de workshops Sportief Besturen gevolgd.

Nuttig
In navolging van deze workshops ‘Sportief besturen’ ontwikkeld zodat deelnemende sportbestuurders ook na afloop met collega-bestuurders over diverse verenigingsthema’s in gesprek kunnen blijven. Maar het spel is net zo nuttig en interessant voor mensen die de workshop Sportief Besturen nog niet hebben gevolgd.

Hoe werkt het?
In het online spel vormen bestuursleden samen een team en lossen gedurende 6 tot 10 weken, iedere week een veel voorkomend vraagstuk op. Iedereen uit het team geeft aan hoe hij/zij dit zou aanpakken. Vervolgens kunnen de leden uit het team op elkaar reageren en met elkaar bespreken welke maatregelen ze samen gaan nemen. Na zes gespeelde vraagstukken ontvangt het team een tussenrapportage en de vereniging een ZILVEREN certificaat Sportief Besturen.

Lastige vraagstukken
Door vervolgens nog vier lastige vraagstukken te behandelen kunnen verenigingsbesturen het GOUDEN certificaat Sportief Besturen behalen met daarbij een eindrapport. Het eindrapport geeft een beeld van de dilemma’s die zich voor hun vereniging voordoen, welke ‘rollen’ het meest zijn gekozen en de wijze waarop het clubbestuur functioneert.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten