Nieuwe, lucratieve regeling voor sportverenigingen

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, o.a. woordvoerder fiscale zaken voor het CDA, heeft zich sterk gemaakt voor de invoering van de Steunstichting SBBI ten behoeve van sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s). Deze toepassing heeft voor sportverenigingen grote (financiële) voordelen.

Steunstichting SBBI lucratief voor sportverenigingenEerst even, wat is een SBBI?
Een SBBI moet feitelijk en volgens de statuten een sociaal belang behartigen. Uw sportvereniging is dus zeer waarschijnlijk een SBBI. In de parlementaire behandeling werden als voorbeelden van SBBI’s o.a. sportverenigingen, buurtverenigingen en scoutingclubs genoemd. Door een zeer recente aanpassing in het Belastingplan 2013 is de opzet van een Steunstichting voor uw SBBI, ter ondersteuning van de fondsenwerving voor uw sportvereniging, ineens zeer aantrekkelijk geworden.

Waarom een Steunstichting?
Fondsenwerving, dat doen we nu ook al zult u zeggen. Natuurlijk, maar een sportvereniging mag via een Steunstichting gelden inzamelen ter financiering van een goed of activiteit, direct gekoppeld aan een jubileumjaar (een veelvoud van 5). En de ingezamelde gelden mogen vervolgens gebruikt worden voor de financiering van een groot jubileum feest, een jubileumreis maar ook, en daar komt-ie, voor de aanleg van één of meer jubileumvelden of -banen. Of de aanbouw van kleedkamers.

Fiscaal kader
Voor de opzet van een Steunstichting dient te worden voldaan aan een aantal niet erg spannende administratieve voorwaarden. Vervolgens is de verkrijging van schenkingen en giften door een Steunstichting vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De ontvangen schenkingen dienen wel te allen tijde te worden gebruikt voor een sociaal belang.

Giften aftrekbaar
Tweede Kamerlid Omtzigt geeft een korte schriftelijke toelichting op de regeling. “De giften zijn, in het kader van de jublieumviering, aftrekbaar volgens de normale giftenregeling. Voor particulieren is er een drempel van 1% en een plafond van 10% van het bruto inkomen, voor bedrijven is een schenking geheel aftrekbaar binnen de grens die daarvoor staat.”

“Een gemeente mag in ditzelfde kader meefinancieren en bijvoorbeeld toezeggen de opbrengst van de giften tot een bepaald plafond te verdubbelen. Om exact te weten waarvoor de binnen de Steunstichting geworven fondsen kunnen worden gebruikt is het nuttig het besluit te lezen. De voorwaarden om als Steunstichting SBBI te kunnen kwalificeren geven sportverenigingen behoorlijk de ruimte”, aldus Omzigt in zijn toelichting. Toch maar even de penningmeester inseinen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.