Tips voor het incasseren van de clubcontributie

Bestuurders en vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hun sport vormen het kloppend hart van een sportvereniging. Met passie en toewijding houden zij ‘hun’ vereniging in de lucht. Maar soms komen er bij hun bestuurswerk minder prettige juridische en financiële aspecten om de hoek kijken. Daarom helpt DAS met 7 nuttige tips.

Sportclubs moeten hun financiën goed op orde hebben en inkomsten genereren. De ledencontributie is een belangrijke inkomstenpijler, dus de inning daarvan moet zo soepel mogelijk verlopen.

Minder vlot betalen

Ook de afgelopen zomer bleek weer dat veel sportverenigingen in de financiële problemen zitten. Zij hebben maar al te vaak te maken met leden die minder vlot betalen, met de gemeente die minder subsidie verstrekt of met sponsors die wegblijven. Vervolgens moet de club gaan bezuinigen op trainerskosten en accommodatie- en materiaalonderhoud.

Regels opstellen en toepassen

Toch is de contributie-ontvangst goed te stroomlijnen via maatschappelijk verantwoord incasseren. Dat begint bij de bond of vereniging die duidelijk de (betaal)regels moet aangeven, evenals de consequenties voor een lid dat deze regels niet nakomt. Neem deze regels bijvoorbeeld op in het sportreglement en pas deze consequent toe.

Penningmeester is incassoverantwoordelijk

Herinner een lid tijdig dat niet op tijd is betaald en spreek een acceptabele termijn af om hem of haar alsnog te laten betalen. Probeer via een gesprek om tot een oplossing te komen. Maak een onderscheid in leden die niet kùnnen betalen en de leden die dat niet wìllen. En beleg de incassoverantwoordelijkheid altijd bij de penningmeester. Belast hier niet de trainers, leiders of aanvoerders mee.

Zeven tips

Valentijn de Jong, manager financiële coaching bij DAS, geeft clubbestuurders 7 tips:

  • Stel een duidelijk beleid op en communiceer dit met alle betrokkenen;
  • Verricht geen cash-transacties zonder kwitantie;
  • Wees eenduidig en maak geen uitzonderingen, ook niet voor de beste spelers;
  • De sommatiecyclus is herinnering, aanmaning en ingebrekestelling;
  • Neem even persoonlijk contact op met een niet betalend lid;
  • Leg een speelverbod op wanneer een betaalafspraak niet wordt nagekomen;
  • Schakel een incassopartner in als betaling uitblijft

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.