svTOP Oss heeft grote moeite met contributie-inning

Voetbalvereniging svTOP uit Oss heeft grote moeite om de achterstallige contributie van zo’n 140 leden van de club binnen te krijgen. Het gaat in totaal om een bedrag van 15 à 20.000 euro. Interim-voorzitter Edward Putters maakt zich zorgen want de contributie vormt 60% van de inkomsten van svTOP.

svTOP in Oss heeft grote moeite met contributie-inningDoor de betalingsachterstand krijgt amateurclub svTOP steeds meer moeite om aan de financiële verplichtingen te voldoen.

Contributiebetaling
Op 11 november vorig jaar heeft svTOP op de website aandacht besteed aan de achterstanden in contributiebetalingen door de leden van svTOP. Daarna zijn alle leden waarvoor dat van toepassing is, per brief geïnformeerd. Vervolgens heeft de ledenadministratie na het versturen van de herinneringen contact gehad met diverse leden waarbij zaken zijn verduidelijkt.

Aanvullende informatie
Een aantal leden heeft daarop gereageerd maar velen nog niet. Naar aanleiding van de reacties zullen de teamleiders documentatie ontvangen met het verzoek om de (ouders van de) leden nogmaals aanvullende informatie te laten verstrekken zoals het juiste bankrekeningnummer, e-mailadres, etc. om de clubadministratie volledig te houden.

Verplichtingen nakomen
Al deze inspanningen hebben geleid tot de ontvangst van een beperkt aantal betalingen. Dit baart het bestuur van svTOP grote zorgen. De contributie inkomsten vormen zo’n 60% van de totale inkomsten van de club maar intussen zijn er liefst 140 leden met een betalingsachterstand uit zowel het huidige als uit het vorige voetbalseizoen. Dit is bijna 25% van het totale ledenbestand. Deze achterstand heeft ertoe geleid dat svTOP grote moeite heeft om haar financiële verplichtingen na te komen.

Incasso
Het bestuur heeft besloten om de acties rondom de contributie-achterstanden aan te scherpen. De (ouders van) betrokken leden zullen begin januari persoonlijk worden benaderd en leden die meerdere keren hun contributie niet of niet tijdig betalen, zullen voorlopig worden uitgesloten van deelname aan trainingen en wedstrijden. Dit kan vervelende consequenties hebben voor een aantal teams.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.