IVV Landsmeer maakt informatiepas op de plaats

In de media verschenen de afgelopen dagen berichten als zou bij IVV Landsmeer sprake zijn van de verdwijning van tienduizenden euros contributiegeld, dat niet door de club zelf is geïnd. Ook zouden de kosten voor veldhuur, trainers en materiaalaankoop niet meer kunnen worden voldaan.

Het bestuur IVV Landsmeer onthoudt zich van inhoudelijk commentaar omtrent het niet binnen krijgen van, door een externe partij geïnde, contributie.Inning uitbesteed
IVV Landsmeer heeft destijds de inning van contributie uitbesteed aan een externe partij. Deze partij is weliswaar niet failliet maar kan het geïnde bedrag niet afdragen. De club regelt inmiddels de inning van de contributie weer zelf om in de toekomst deze soort problemen te voorkomen. Het bestuur van de vereniging zou met de gemeente Landsmeer aan tafel zitten om de ontstane situatie te bespreken.

Nuancering
De voorzitter van IVV, Ron Walburg, heeft er behoefte aan om de berichten die in de pers zijn verschenen te nuanceren. IVV heeft een geschil met de partij die tot voor kort de contributie inde, maar hierover zijn de leden al geruime tijd geleden geïnformeerd via de website. Dit geschil is nog niet afgerond. Door IVV is een advocaat in de arm genomen die deze zaak voor de vereniging behartigt.

Geen contributieverhoging
Het bedrag is weliswaar substantieel maar niet het bedrag dat in de pers wordt genoemd en er bestaan ook geen aanwijzingen dat IVV dusdanig financieel is getroffen dat het voortbestaan van de vereniging in gevaar zou zijn. Ook het gerucht dat als gevolg van het geschil de contributies fors hoger zullen worden is onjuist.

Openheid van zaken
Omdat er op dit moment, via de advocaat, een juridische procedure loopt, onthoudt het van bestuur IVV Landsmeer zich vooralsnog van enig inhoudelijk commentaar. Zodra dit weer mogelijk geeft het bestuur volledig openheid van zaken aan alle leden via Bijzondere Algemene Ledenvergadering op een nader vast te stellen datum en tijdstip.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant