Verenigingsfinanciën verslechteren dramatisch snel

De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) constateert een dramatisch snelle terugloop van verenigingsfinanciën terwijl ARAG een toename van het aantal juridische geschillen tussen sportclubs en gemeenten signaleert rond gemeentelijke huurverhogingen voor sportvelden en -accommodaties.

Verenigingsfinanciën verslechteren dramatisch snelSub-optimaal
De relatie tussen de Vlaardingse voetbalclub CWO en de gemeente is sub-optimaal. Vanaf 1 januari 2014 stijgt de huur van 16.000 euro naar 32.000 euro over een paar jaar. Vlaardingen bezuinigt op het onderhoud en stopt met de OZB-compensatie wat de verenigingsfinanciën met een extra last van 8.700 euro opzadeld.

CWO heeft overlegd met de KNVB en blijkt niets te kunnen doen tegen het gemeentebesluit. De club probeert nu de tegenvallers enigszins op te vangen door haar accommodatie aan andere clubs te verhuren.

Helft gemeenten
In heel Nederland hebben clubs te maken met teruglopende sponsorinkomsten, vergrijzing van hun ledenbestand, minder kantine-omzet en subsidieverlaging. “En ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten wil daar bovenop een huurverhoging voor sportverenigingen doorvoeren”, zegt Remco Hoekman van het Mulier Instituut.

Vaak zit er voor verenigingen weinig anders op dan de contributie flink te verhogen. De kantine-opbrengsten zijn volgens het Utrechtse onderzoeksinstituut in 2012 met gemiddeld ruim 2% gedaald en de sponsorinkomsten met bijna 2%. Clubs proberen hun verenigingsfinanciën enigszins op orde te houden met hogere contributie-inkomsten (3,5%).

Toename conflicten
De juristen van ARAG verwachten een toename van het aantal juridische zaken voor sportverenigingen omdat huurverhogingen niet alleen tot meer conflicten leiden maar clubs ook in financiële problemen dreigen te komen. “In sommige gevallen wordt een lopend huurcontract opengebroken en krijgen clubs andere voorwaarden voorgeschoteld”, aldus woordvoerster Ingrid Maassen van ARAG.

Dramatische daling
Uit onderzoek van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) blijkt dat in 2009 zo’n 62% procent van de sportclubs er financieel goed of uitstekend voorstond. Dat is nu nog maar 43%. “Als deze trend doorzet gaan we sportvoorzieningen verliezen”, waarschuwt SWS-directeur Dirk Zeegers. De SWS heeft dit jaar bij 1.300 sportorganisaties op kredietwaardigheid gecontroleerd en volgens het fonds leggen verenigingen steeds minder geld opzij voor investeringen.

Acceptabel
“Verenigingen lossen hun banklening nog wel af maar bouwen niet of nauwelijks liquiditeit op voor de toekomst met het gevaar voor verval als gevolg. De vraag is wat leden nog acceptabel vinden voordat zij hun verenigingslidmaatschap opzeggen. Niemand wil zich omkleden in een varkensstal”, aldus Zeegers.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.