SuperTrash-jurk en Blokker-jurk voor het hekje

SuperTrash bracht voor het wereldkampioenschap voetbal in 2010 een oranje SuperTrash-jurkje op de markt, de ‘Dutchy Dress‘, ook bekend als de Bavariajurk. Blokker bracht in 2012 een oranje ‘Blokkerjurk’ op de markt. SuperTrash eist o.a. de Blokkerjurkjes om deze te vernietigen en vordert schadevergoeding.

SuperTrash-jurk versus Blokker-jurk voor het hekjeDe SuperTrash-jurk (Bavaria-jurk) blijkt een overwinningsjurk. Blokker is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding.

Schadevergoeding
De winkelketen Blokker heeft een oranje jurkje verkocht dat zo sterk op het ‘Bavaria-jurkje’ van SuperTrash lijkt dat de Rechtbank in Den Haag heeft besloten om aan SuperTrash een schadevergoeding toe te kennen. De hoogte van die vergoeding wordt later vastgesteld.

Auteursrechtelijk beschermd werk
De totaalindrukken van de Blokker-jurk en de SuperTrash-jurk, die worden bepaald door de combinatie van elementen, stemmen zodanig overeen, dat de Blokker-jurk auteursrechtelijk een ‘verveelvoudiging’ is van de SuperTrash-jurk. De SuperTrash-jurk is naar de mening van de Rechtbank een auteursrechtelijk beschermd werk. De rechtbank komt tot deze conclusie na beoordeling van de door de partijen overgelegde afbeeldingen zowel als exemplaren van de desbetreffende jurken.

Bavariajurk was eerder
Het staat niet ter discussie dat de SuperTrash-jurk van een eerdere datum is dan de Blokker-jurk. Gelet op de totaalindruk en de overeenstemming van de Blokker-jurk en de SuperTrash-jurk, kan worden aangenomen dat de Blokker-jurk niet door Blokker of een derde is ontworpen maar is ontleend aan de SuperTrash-jurk. SuperTrash is als auteursrechthebbende, gerechtigd de vernietiging van de inbreukmakende Blokker-jurken te vorderen. Het bezwaar van Blokker tegen de hoogte van de dwangsom is niet onderbouwd en de dwangsom zal daarom worden gemaximeerd.

Inbreuk
Van Blokker mocht worden verwacht dat het bedrijf zich ervan had vergewist dat de door haar verhandelde jurken geen inbreuk maakten op rechten van derden. Gezien de aandacht die tijdens het WK van 2010 is ontstaan rond de SuperTrash-jurk en Blokker de jurk ook aanbood in de context van Nederlandse deelname aan een groot internationaal voetbaltoernooi (EK 2012), is het niet goed denkbaar dat Blokker niet op de hoogte is geweest van de SuperTrash-jurk.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten