Steunstichting ter ondersteuning van uw vereniging

Een bekend fenomeen in de Nederlandse (amateur)sport is de steunstichting, ook wel bekend als stichting “De vrienden van…”. Het doel van een steunstichting is het ondersteunen van een, aan de steunstichting verbonden, sportvereniging. Maar past u daarmee op.

Steunstichting ter ondersteuning van uw verenigingDoor een fiscale ‘constructie’ verdeeld over de steunstichting en de sportvereniging kan geen sprake zijn van de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst met sporters.

Misvatting
Redenen voor een sportvereniging om een steunstichting op te richten zijn vaak gelegen in de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijk geld in te zamelen en om te voorkomen dat er een arbeidsovereenkomst tussen spelers en de vereniging tot stand komt. Dit laatste is echter een misvatting zoals het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch ons eind vorig jaar heeft laten zien.

De constructie
De sportvereniging heeft met een aan haar gelieerde stichting (de steunstichting) een overeenkomst gesloten. Op basis van deze overeenkomst heeft de steunstichting het recht om namens de sportvereniging geld in te zamelen. De steunstichting betaalt vervolgens een bedrag per jaar aan de vereniging en de vergoedingen (vaak loon) die de vereniging verschuldigd is aan de sporter(s).

Arbeidsovereenkomst
De wet spreekt van een arbeidsovereenkomst indien de verhouding tussen partijen voldoet aan de elementen loon, arbeid, gezagsverhouding en deze elementen aanwezig zijn gedurende een tijdsperiode. Door de constructie met de steunstichting worden de elementen verdeeld over twee rechtspersonen, te weten de steunstichting en de sportvereniging, waardoor geen arbeidsovereenkomst tot stand zou mogen komenZo ontbreekt bij de steunstichting de gezagsverhouding aangezien zij alleen loon betaalt, en bij de sportvereniging het element loon daar het loon door de steunstichting wordt betaald.

Verwevenheid
Het Hof te ’s-Hertogenbosch maakt korte metten met deze constructie en is van oordeel dat gewoon sprake is van een arbeidsovereenkomst met de sportvereniging. Het Hof acht van belang dat de vergoeding die door de steunstichting betaald wordt, betrekking heeft op het functioneren bij de sportvereniging. Daarbij is sprake van verregaande verwevenheid tussen de steunstichting en de sportvereniging. Ook acht het Hof van belang dat alle afspraken met de speler door de sportvereniging zijn gemaakt, waarbij de verplichting op het (doen) betalen van de vergoedingen (loon) op de sportvereniging ligt en de sportvereniging daaraan ook gehouden kan worden.

Gevolgen
Aan de sportvereniging werd een naheffing en een boete opgelegd voor de loonbelasting. Hoewel de hoogte van de aanslag en de boete afhankelijk zijn van uw situatie, kunnen de gevolgen voor een sportvereniging groot zijn. Niet alleen in fiscaal opzicht maar ook in arbeidsrechtelijk opzicht. Het is daarom belangrijk dat, indien u of uw vereniging gebruik wenst te maken van een steunstichting of gelijksoortige constructie, u zich laat informeren door een juridisch professional over de eventuele fiscale en arbeidsrechtelijke gevolgen.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant